Декларация за поверителност

Фирма Солюшън ДЗЗД се ангажира да защитава Вашата поверителност и неприкосновеност на личните данни. Настоящата декларация за поверителност описва практиката на фирмата да събира и използва данни; тя не се отнася за други онлайн или офлайн сайтове, продукти или услуги на Солюшън ДЗЗД. При отварянето на fast-solution.info (по-долу наричан "сайт"), Вие приемате описаната в тази декларация за конфиденциалност практика за събиране и използване на лични данни.
Ако се нуждаете от повече информация или имате някакви въпроси относно нашата политика за поверителност, моля не се колебайте да се свържете с нас чрез електронната поща на фирмата: support@fast-solution.info
 1. Събиране на личните данни
  В сайта на Солюшън ДЗЗД може да се съдържа определена информация за посещението Ви, напр. името на Вашия интернет доставчик и IP адреса, под който сте в интернет; датата и часа, когато сте отворили сайта; страниците, които сте отворили в сайта, и интернет адреса на уеб сайта, от който директно се отворили нашия. Тази информация се използва с цел подобряване и администриране на сайта и за анализиране на тенденциите.
 2. Използване на личните данни
  Събираните от сайта лични данни се използват за работата на сайта и за предоставянето на услуги, които сте поискали или разрешили. Предвид тази употреба, Солюшън ДЗЗД може да използва личните данни, за да Ви предостави по-ефикасно обслужване, за да подобри сайта и съответните продукти и услуги в него и улесни използването на сайта, като намали нуждата от постоянно въвеждане на една и съща информация или като персонализира сайта според вашите предпочитания и интереси.
  Може да използваме личните Ви данни, за да Ви предоставим важна информация за продукт или услуга, която използвате. Освен това, с Ваше разрешение, може да Ви изпращаме информация за други продукти или услуги на Солюшън ДЗЗД.
  Данните за посещенията на сайта се обединяват с анонимна демографска информация за изследователски цели, като тази информация може да се използва като цяло, за да се предостави по-подходящо съдържание. В някои части за ограничено влизане на сайта, с Ваше разрешение може да комбинираме данните за посещенията на сайта с вашите лични данни, за да ви предоставим персонализирано съдържание.
   Солюшън ДЗЗД си запазва правото да съобщи лични данни, ако това се налага по закон, със съзнанието, че това е нужно за:
  1. съблюдаване на законодателството или изпълнение на правен процес на Солюшън ДЗЗД;
  2. защита и запазване на правата и собствеността на "МикроАкаунт и групата уеб сайтове или
  3. действия при спешни обстоятелства с цел защита на личната безопасност и тази на служители, представители или потребители на продуктите и услугите на Солюшън ДЗЗД.
 3. Защита на личните данни
  Солюшън ДЗЗД се ангажира да защитава личните ви данни. Използваме различни технологии и процедури за защита, които ни помагат да защитим личните данни от неоторизиран достъп, употреба или разпространение. Например, съхраняваме предоставените от вас лични данни на сървъри с ограничен достъп, разположени на защитени места.
 4. Защита на личните данни на деца
  Сайтът на фирма Солюшън ДЗЗД е сайт за общо ползване и не събира съзнателно каквито и да е лични данни от деца.
 5. Използване на бисквитки
  В този сайт използваме бисквитки, за да осигурим целостта на регистрационния процес и персонализираме Сайта. Бисквитката представлява малък текстов файл, който се записва на твърдия ви диск от сървър на уеб страници. Бисквитките не могат да се използват за изпълнението на програми или инсталирането на вируси на компютъра. Бисквитките са уникални и могат да се прочетат единствено от уеб сървър в домейна, който е поставил съответната бисквитка. Една от основните цели на бисквитките е удобство, за да спестите време. Например, ако персонализирате уеб страница или разглеждате сайт, с помощта на бисквитката сайтът ще си припомни вашите данни при следващи посещения. Това улеснява процеса на предоставяне на съответното съдържание, разглеждането на сайта и т. н. Когато се върнете на уеб сайта, данните, които сте предоставили преди това, могат да се възстановят, за да можете лесно да използвате персонализираните от вас функции на сайта.
 6. Промени в тази декларация за поверителност
  Солюшън ДЗЗД си запазва правото да актуализираме тази декларация за поверителност. При съществени промени ще Ви уведомим, като поставим съобщение на видно място в началната страница на уеб сайта ни или Ви го изпратим директно. Препоръчваме ви редовно да преглеждате тази декларация за конфиденциалност, за да бъдете информирани за това как защитаваме личните данни, които събираме. Ако продължите да използвате услугата, това означава, че приемате настоящата декларация за конфиденциалност и актуализациите й.
This is my tooltip.
e-mail: office/fast-solution#
потребител: fst.sltn
телефон: 0876 589 894