За нас

Фирма Солюшън ДЗЗД е създадена през 2010 г. с основен предмет на дейност изграждане и поддържане на компютърни програми за управление на малкия, средния и едрия бизнес. Фирмата е специализирана в изграждане на програми по поръчка от клиентите си. За своите клиенти екипът предлага разнообразни решения в сферата на производството, търговията и услугите. Работата на програмите изработени от нас се отличават с няколко основни характеристики:
  • лесен и удобен интерфейс
  • бързодействие при въвеждане на първична информация и визуализация на справките правени от потребителя на продукта
  • възможност за работа в режим on-line с отдалечени работни места
  • възможност за бързо и своевременно вземане на решения от страна на управленския персонал
This is my tooltip.
e-mail: office/fast-solution#
потребител: fst.sltn
телефон: 0876 589 894