Актуализация за FS ТРЗ (Труд и работна заплата)

Публикувана е инсталация на продукта с възможност за избор на работна година: 2021 г. Публикувана e актуализация на продукта ни FS ТРЗ (Труд и работна заплата) за версия 1.1.165.0. Повече информация за всички направени промени.

Важно: Безплатната версия на продукта е с ограничение за работа до четирима (4) служителя!
Важно: Лицензът на безплатната версия на продукта може да се подновява при изпращане на заявка от продукта!
This is my tooltip.
e-mail: office/fast-solution#
потребител: fst.sltn
телефон: 0876 589 894