FS ТРЗ (Труд и работна заплата) - Изменения

ВерсияДатаФормаОписаниеНалична за безплатната версия
1.1.194.026.02.2024Фишове за заплатикорекция на бланката, грешна информация за осигуровките за сметка на работодателя
1.1.193.005.02.2024Служебна бележка по чл.45 ал.1добавена е нова форма за генериране на служебни бележки за облагаем и необлагаем доход
1.1.192.008.01.2024Минимален осигурителен доходдобавен е минималният осигурителен доход от 01.01.2024 г.
Икономически дейностидобавени са новите вноски за ТЗПБ от 01.01.2024 г.
Икономически дейностидобавени са минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности и групи от 01.01.2024 г.
Максимален осигурителен доходдобавена е максималният осигурителен от 01.01.2024 г.
Минимална работна заплатадобавена е минималната работна заплата от 01.01.2024 г.
1.1.191.019.12.2023Годиншно приключванедобавени са официалните празници и почивните дни за 2024 г.
Декларация 1 и 6корекция на броя дни неплатен отпуск признат за стаж за 2020 г.
1.1.190.025.10.2023Минимален осигурителен доходдобавен е минималния осигурителен доход (780.00 лв.) от 01.08.2023 г.
1.1.189.002.10.2023Банкови сметки на ТД на НАПдобавени са новите вноски за ТЗПБ от 01.08.2023 г.
1.1.188.016.08.2023Икономически дейностидобавени са минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности и групи от 01.08.2023 г.
Икономически дейностидобавени са новите вноски за ТЗПБ от 01.08.2023 г.
1.1.187.022.05.2023Осигуровкикорекция на грешно изчисляване на работни дни при сумарно отчитане на работно време и болничен
Уведомление по чл.62 ал.4корекция на грешка при генериране на файл със стар формат
1.1.186.019.01.2023Справка по чл.73 ал.6актуализиран е формата на файла за справка по чл.73 ал.6
1.1.185.013.01.2023Минимална работна заплатадобавена е минималната работна заплата от 01.01.2023 г.
1.1.184.003.01.2023добавени са официалните празници и почивните дни за 2023 г.
актуализирана е номенклатурата на длъжностите
1.1.183.009.08.2022Осигуровкидобавяне на настройка за изтриване на осигуровки на служител, който е записан в следваща година
1.1.182.023.05.2022Служителкорекция на грешка при въвеждане на корекция на самоосигуряващ се, не се маркират полетата "Други основания" от последния активен документ
Декларация 1 и 6корекция на броя дни неплатен отпуск признат за стаж
Добавкикорекция на грешка при зареждане на данните в таблицата
1.1.181.008.03.2022Минимален осигурителен доходдобавен е минималния осигурителен доход (710.00 лв.) от 01.04.2022 г.
Икономически дейностидобавени са новите вноски за ТЗПБ от 01.04.2022 г.
Икономически дейностидобавени са минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности и групи от 01.04.2022 г.
Максимален осигурителен доходдобавен е максималния осигурителен доход (3400.00 лв.) от 01.04.2022 г.
Минимална работна заплатадобавена е минимална работна заплата (710.00 лв.) от 01.04.2022 г.
1.1.180.015.02.2022Служителв секция "Лични данни" е добавено поле "Булстат (самоосигуряващ се)", което не е задължително
Платежнки към бюджетапреработена е формата за настройки и е добавена възможност за избор на булстат на самостоятелно осигурени самоосигуряващи се лица
Декларация 1 и 6корекция на попълване на булстат при самостоятелно осигурени самоосигуряващи се лица
1.1.179.025.01.2022Справка по чл.73 ал.6корекция на грешно попълвани клетки, когато работодателят не е към 31.12
1.1.178.022.12.2021Служителкорекции при служители с добавена новата стойност
Осигуровкикорекции при служители с добавена новата стойност
Опис на осигуровкикорекции при служители с добавена новата стойност
Фишове за заплатикорекции при служители с добавена новата стойност
Ведомосткорекции при служители с добавена новата стойност
Справка за осчетоводяванекорекции при служители с добавена новата стойност
Видове стойностидобавена е нов вид стойност "Данъчно облекчение - годишно от 2021 г."
Справка за годишния ДОДкорекции при служители с добавена новата стойност
Справка по чл.73 ал.6корекции при служители с добавена новата стойност
1.1.177.022.11.2021Декларация 1 и 6включване на данъка на самоосигуряващи се лица в декларация 6 при маркирана отметка в документите
Декларация 1 и 6премахване на данъка на самоосигуряващи се лица в годишната декларация 6
1.1.176.002.11.2021Фишове за заплатидобавена е настройка "Печат на празни (нулеви) начисления/удръжки" в настройките на формата
Фишове за заплатидобавена е настройка "Включване на информация за осигуровки от работодател" в настройките на формата
1.1.175.019.10.2021Фишове за заплатикорекции на грешка при зареждане на шаблон за печат
1.1.174.011.10.2021Фишове за заплатикорекции на грешно извеждане на информация за редове одръжки на допълнителни стойности и корекция на бланката
Платежнки към бюджетадобавена е възможност за въвеждане на допълнителна сума към сумата на платежното в колона "Допълнителна сума", която по подразбиране не е активна
Ред на потребителска справкакорекция на грешка при редакция на ред
1.1.173.029.09.2021Фишове за заплатив печатния шаблон са добавени проценти за редовете на удръжките и общите данни за работодателя
1.1.172.023.09.2021Осигуровкикорекция на грешка при определянето на МинОД на служители с договор по чл.111 и платен отпуск
1.1.171.025.08.2021Удостоверения обр. УП2 и УП3корекция на грешка при генериране на данни за служител с цял месец платен отпуск
1.1.170.022.06.2021Декларация 1 и 6корекция на грешка при генериране на полета 14 и 15 на Декларация 1 при служители с договор по чл.111 и въведени работни/неработни дни
1.1.169.027.05.2021Календардобавена възможност за маркиране на неработни дни при служител с договор по чл.111
Осигуровкиактуализирано е генерирането на осигуровки при служители с договор по чл.111
1.1.168.030.03.2021Декларация 1 и 6актуализиране на изчислението на к.34 в Декларация 1 при начислени стойности (обезщетения)
Видове стойностидобавена е възможност за маркиране дали стойността е обезщетение за да не се включва в к.34 в Декларация 1
1.1.167.018.03.2021Служителдобавено е ново поле при освобождаване "Основание за прекратяване" във връзка с измененията на "Уведомление по чл.62 ал.5". Полето е задължително от 01.03.2021 г.
Уведомление по чл.62 ал.4актуализирани са възможностите за избор на стари файлови формати/печатни бланки. По подразбиране се използва най-новата.
Уведомление по чл.62 ал.4актуализиран е генерираният файл и печатната бланка спрямо измененията от 01.03.2021 г.
1.1.166.024.02.2021Минимален осигурителен доходактуализиране на минималния осигурителен доход
Минимална работна заплатаактуализиране на минимална работна заплата
1.1.165.029.01.2021Декларация 1 и 6добавяне на нов формат на файла на Декларация 1 за генериране на декларации от 2021 г.
Икономически дейностиактуализиране на вноските за ТЗПБ след годишно приключване
Справка по чл.73 ал.6премахване на специални символи от наименвоанието на фирмата при генериране на файл
1.1.164.023.12.2020Годиншно приключванедобавени са официалните празници и почивните за 2021 г.
Годиншно приключванедобавени са минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности и групи за 2021 г.
Годиншно приключванедобавени са новите вноски за ТЗПБ за 2021 г.
Минимална работна заплатадобавена е минимална работна заплата (650.00 лв.) от 01.01.2021 г.
1.1.163.023.10.2020Декларация 1 и 6корекция на грешка при формиране на клетки 14 и 15 при служители с договор по чл.114
1.1.162.022.10.2020Осигуровкикорекция на грешка при изчисляването на МОД-а при служител с договор по чл.114
1.1.161.014.08.2020Осигуровкикорекция на грешка при изчисляването на работните дни спрямо специфичния календар за служителя
Икономически дейностиактуализирани са минималните осигурителни доходи за кодове 55 и 56
1.1.160.020.03.2020Декларация 1 и 6корекция на грешка при генериране на Декларация 1 при служители с допълнителен трудов договор осигурени на максималния осигурителен доход
1.1.159.025.02.2020Декларация 1 и 6корекция на грешка при формиране на клетка 16.5 на Декларация 1 при неплатен отпуск
1.1.158.021.02.2020Справка по чл.73 ал.6корекция на грешка при формиране на колона "8.1 Годишна данъчна основа"
1.1.157.021.02.2020Справка по чл.73 ал.6добавена е възможност за задаване на период при изпълнение, като периода може да включва и предходни години
1.1.156.020.02.2020Отчет за заетите лица и разходите за труддобавена е бланка за 2019 г.
Справка по чл.73 ал.6добавена е нова форма за генериране на файлове за справката
1.1.155.004.02.2020Уведомление по чл.62 ал.4корекция на грешка при изпълнение при освободен служител без договор/допълнително споразумение за периода
1.1.154.003.02.2020Годиншно приключванекорекция на грешка при прехвърляне на данни след първо годишно приключване
1.1.153.023.12.2019Годиншно приключванедобавени са минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности и групи за 2020 г.
Годиншно приключванедобавени са новите вноски за ТЗПБ за 2020 г.
Годиншно приключванедобавени са официалните празници и почивните за 2020 г.
Минимална работна заплатадобавена е минимална работна заплата (610.00 лв.) от 01.01.2020 г.
1.1.152.008.11.2019Платежнки към бюджетав настройките на формата е добавена възможност за включване/изключване на данъчните облекчения в сумите
Декларация 1 и 6корекция на грешки при генериране на Декларация 1 при служители с допълнителен трудов договор, осигурени на МОД
Уведомление по чл.62 ал.4преработена е таблицата, в която се визуализират данните
Приложение №9актуализиран е генерираният файл спрямо последните изменения
1.1.151.003.09.2019Общи данни на фирматакорекция на грешка при записване на данни при липса на офис на ТД на НАП
Служителкорекция на грешка при записване на данни при липса на офис на ТД на НАП
1.1.150.026.08.2019Общи данни на фирматакорекция на грешка при записване на данни при липса на офис на ТД на НАП
Служителкорекция на грешка при записване на данни при липса на офис на ТД на НАП
1.1.149.025.03.2019Декларация 1 и 6корекция на грешно генериране на Декларация 1 при неплатен отпуск за отглеждане на дете
1.1.148.021.03.2019Отчет за заетите лица и разходите за труддобавена е бланка за 2018 г.
1.1.147.020.03.2019Служителкорекция на грешно зареждане на данни при добавяне на обезщетение по чл.222 ал.1
Осигуровкикорекция на грешка при начисляване на осигуровки
Декларация 1 и 6корекция на грешки при генериране на Декларация 1 при обезщетение по чл.222 ал.1
1.1.146.019.03.2019Уведомление по чл.62 ал.4актуализирани са печатните бланки на Уведомление по чл.62 ал.5
1.1.145.007.03.2019Уведомление по чл.62 ал.4актуализиран е файловият формат на Уведомление по чл.62 ал.5 спрямо промените от 01.03.2019 г.
1.1.144.006.02.2019Декларация 1 и 6актуализиран е файловият формат и печатната бланка на Декларация 1 спрямо промените от 29.01.2019 г.
1.1.143.002.01.2019Годиншно приключванедобавени са новите вноски за ТЗПБ за 2019 г.
Годиншно приключванедобавени са официалните празници и почивните за 2019 г.
Годиншно приключванедобавени са минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности и групи за 2019 г.
Максимален осигурителен доходдобавен е максималния осигурителен доход (3000.00 лв.) от 01.01.2019 г.
Минимална работна заплатадобавена е минимална работна заплата (560.00 лв.) от 01.01.2019 г.
1.1.142.023.08.2018Приложение №9актуализиран е генерираният файл спрямо последните изменения
1.1.141.019.08.2018Фишове за заплатисамоосигурените с вид осигурен 90 се включват в данните, които се извеждат
Ведомостсамоосигурените с вид осигурен 90 се включват в данните, които се извеждат
Платежнки към бюджетавноската за ДОД за самоосигурените с вид осигурен 90 се включва във вноската за фирмата
Декларация 1 и 6корекции на декларация 1 и 6 при самоосигурените с вид осигурен 90
1.1.140.015.08.2018Общи данни на фирматадобавена възможност за въвеждане на повече от една банкова сметка
Платежнки към бюджетакорекции при избор на банкова сметка за самоосигуряващи се лица
Платежнки към бюджетадобавено е поле за избор на банкова сметка
Платежни за служителидобавено е поле за избор на банкова сметка
Отчетна форма (форма 76)корекция на грешка при зареждане на данни
1.1.139.006.08.2018Банкови сметки на ТД на НАПактуализирани са банковите сметки към 01.08.2018г.
1.1.138.002.07.2018Служителкорекция при фокусиране на поле "Група професия"
Декларация 1 и 6корекция на грешно попълване на вноските за ЗО при майчински за самоосигуряващи се лица
Платежни за служителикорекция на грешка при изпълнение
1.1.137.017.06.2018Декларация 1 и 6корекция на грешка при записване на декларация 1
1.1.136.016.06.2018Опис на осигуровкикорекция на грешка при печат
Фишове за заплатикорекция на грешка при изпълнение
1.1.135.015.06.2018Декларация 1 и 6корекция на грешно записвани настройки на формата
Декларация 6корекция на грешка при изпълнение
1.1.134.012.06.2018Декларация 1 и 6корекция на грешно попълване на ЕГН/ЛНЧ на служител в декларация 1
1.1.133.012.06.2018Системни функцииличните данни на служителите и лицата използвани в продукта се критпират. Преработени са всички форми визуализиращи/използващи личните данни.
1.1.132.012.03.2018Отчет за заетите лица и разходите за труддобавена е бланка за 2017 година
Длъжностидобавени са нови и са актуализирани стари длъжности спрямо заповед № РД01-149 от 26.02.2018 г.
1.1.131.022.01.2018Годиншно приключванеактуализирани са минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности и групи за 2018 г.
Декларация 1 и 6добавена е възможност за генерирани на декларации на служители на граждански договор от предходна година
1.1.130.002.01.2018Сметка за изплатени суми по чл.45 ал.4добавена е възможност за избор на период извън работната година и избор на служител/категория
Длъжностидобавени са нови и са актуализирани стари длъжности спрямо заповед № РД01-1015 от 21.12.2017 г.
1.1.129.021.12.2017Годиншно приключванекорекция на грешка при генериране на нова годна
Годиншно приключванедобавени са минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности и групи за 2018 г.
Годиншно приключванедобавени са новите вноски за ТЗПБ за 2018 г.
Годиншно приключванедобавени са официалните празници и почивните за 2018 г.
Данни за осигуровкидобавени са данните за осигуровките които са в сила от 01.01.2018 г.
Минимална работна заплатадобавена е минимална работна заплата (510 лв.) от 01.01.2018 г.
Декларация 1 и 6 за самоосигуряващи се лицаконфигурирани са печатните бланки на декларациите
Декларация 1 и 6 за граждански договориконфигурирани са печатните бланки на декларациите
1.1.128.003.12.2017Ведомосткорекция на грешно определяне на "Остатък за получаване" при начислени осигуровки за социални разходи
Декларация 1 и 6добавена е настройка за включване на самоосигурителни лица и служители на граждански договори. По подразбиране не са включени!
Декларация 1 и 6 за самоосигуряващи се лицанова форма за генериране на декларации само за самоосигуряващи се лица
Декларация 1 и 6 за граждански договоринова форма за генериране на декларации само за лица на граждански договори
1.1.127.026.10.2017Осигуровкикорекция на грешно генерирани осигуровки за социални разходи
Декларация 1 и 6корекция на грешно попълнени стойности на социални разходи в Декларация 1
Длъжностидобавена е нова длъжност спрямо заповед №РД01-715 от 19.09.2017г.
1.1.126.029.08.2017Декларация 1 и 6корекция на грешка при генериране на Декларация 6 при граждански договор
Декларация 6корекция при генериране на данните при настройка на вноските и служителите
1.1.125.014.08.2017Опис на осигуровкидобавена е специфична бланка за печат
Рекапитулациядобавена е специфична бланка за печат
1.1.124.025.07.2017Служителдобавен е нов тип банкова сметка "Платежни за бюджета", която се използва при самоосигуряващи се лица с маркирано "самостоятелно осигурен" в активния документ
Платежнки към бюджетадобавена е възможност за генериране на платежни на самоосигуряващи се лица с тяхна банкова сметка при маркирано "самостоятелно осигурен" в активния документ
Справка за осчетоводяванедобавена е възможност за филтриране по вид договор при изпълнение, като не са налични самоосигуряващите лица
1.1.123.006.07.2017Приложение №9актуализиран е генерираният файл спрямо измененията от 14.06.2017г.
1.1.122.005.07.2017Осигуровкикорекция на грешка при генериране на осигуровки на самоосигуряващо се лице при отпуск по майчинство
1.1.121.029.05.2017Месечни изработени часовеактуализиране на почивен ден 08.05.2017 г. за всички записани календари в продукта
1.1.120.021.05.2017Официални днидобавен е почивен ден 08.05.2017 г.. При записани вече индивидуални календарни ще е нужно да се коригират ръчно.
Длъжностидобавена е нова длъжност спрямо заповед №РД01-300 от 25.04.2017г.
1.1.119.003.04.2017Уведомление по чл.62 ал.4в настройките на формата е добавена е възможност за използване на предходната бланка и формат на генерирания файл
Уведомление по чл.62 ал.4актуализирана е бланката и формата на генерирания файл спрямо измененията от 01.04.2017
1.1.118.001.03.2017Служителкорекция на грешка при зареждането на икономическите дейности при въвеждане на документ тип корекция
Служителдобавено е поле "самостоятелно осигуряван" за самоосигуряващи се лица, използвано при генериране на поле 5 от Декларация 1
1.1.117.020.02.2017Служителкорекция на грешка при записване на служител
Декларация 1 и 6корекция на грешно попълване на клетка 31 на Декларация 1 при самоосигуряващо се лице
1.1.116.007.02.2017Системни функциигрешка при генериране на календар по подразбиране в празна база
1.1.115.003.02.2017Системни функциив Настройки на потребителя е добавена възможност за избор на година по подразбиране при вход в продукта
Декларация 1 и 6корекция на грешка при генериране на Декларация 1 за самоосигуряващо се лице
Декларация 1 и 6актуализирана е бланката на Декларация 6
1.1.114.028.01.2017Общи данни на фирматадобавено е поле "Код по ЕКАТТЕ" на работното място, който ще е по подразбиране при създаване на служител
Областидобавени са полета "Идентификационен код" и "Код по ЕКАТТЕ"
Градоведобавено е поле "Код по ЕКАТТЕ"
Служителдобавени са полета "Код по ЕКАТТЕ" на работното място и "Код за прекратяване на осигуряването" което се отразява в Декларация 1
Декларация 1 и 6направени са корекции на Декларация 1 при генерирането на файл и отпечатване спрямо измененията от 2017 г.
Общинидобавени са полета "Идентификационен код" и "Код по ЕКАТТЕ"
Видове осигурендеактивиран е вид осигурен с код 7
Актуализиране на кодовете по ЕКАТТЕ на служителитедобавена е нова форма в "Системни функции", чрез която се актуализира кодовете по ЕКАТТЕ на всички служителите
1.1.113.009.01.2017Годиншно приключванеформата е активирана само за валидните години спрямо изтичането на лиценза на продукта
Отчет за заетите лица и разходите за труддобавена е бланка за 2016 година
Длъжностидобавени са нови и са актуализирани стари длъжности
Служебна бележка по чл.45, ал.2, т.1, 2 и 3 от ЗДДФЛдобавена е възможност за избор на период при зареждане на данните с настройка
Служебна бележка по чл.45, ал.1 и ал.2 т.4 от ЗДДФЛдобавена е възможност за избор на период при зареждане на данните с настройка
1.1.112.027.12.2016Годиншно приключванедобавени са новите вноски за ТЗПБ за 2017 г.
Годиншно приключванедобавени са официалните празници и почивните за 2017 г.
Годиншно приключванедобавени са минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности и групи за 2017 г.
Осигуровкикорекция при начисляването на осигуровки при социално стойности спрямо измененията от 01.01.2017 г.
Данни за осигуровкидобавени са данните за осигуровките които са в сила от 01.01.2017 г.
Минимална работна заплатадобавена е минимална работна заплата (460 лв.) от 01.01.2017 г.
1.1.111.027.11.2016Системни функциидобавена е възможност за изпращане на заявка за подновяване на лиценза при извеждане на съобщение за изтичане на лиценза
Системни функциикорекция при изчисляването на трудов стаж при работно време под 4 часа
Уведомление по чл.62 ал.4добавена е настройка да се използва номер/дата на договор при освобождаване
1.1.110.001.11.2016Системни функциисменени са банковите сметки на ТД на НАП Бургас, Разград, Търговище, Шумен, Видин, Враца, Пазарджик, Хасково, Благоевград и София област
Банкови сметки на ТД на НАПнова форма за преглед на банковите сметки на ТД на НАП
1.1.109.001.09.2016Осигуровкикорекция при генериране на осигуровки за служители с въведена стойност "Oсигуряване на друго основание" и "Основна заплата" сумарно по-голяма от максималния осигурителен доход
1.1.108.030.07.2016Декларация 1 и 6корекция на попълване на клетка 31 в Декларация 1
1.1.107.002.07.2016Сметка за изплатени суми по чл.45 ал.4корекция на грешка при записване на данни
1.1.106.019.06.2016Системни функциикорекция на грешка при стандартно експортиране на данни от таблиците
1.1.105.016.06.2016Календардобавена е възможност за изтриване на календар на служител/категория. ВАЖНО: При изтриване на календара не се променят записаните осигуровки с данните от календара!
Календардобавена е информация за записан календар в списъка със служителите/категориите
Календаркорекция на грешно попълване на списъка със служителите за избор
1.1.104.016.05.2016Осигуровкикорекция на грешка при генериране на осигуровки с добавки
Добавкикорекция на грешно записване на данни при избор на категория / служител
1.1.103.012.05.2016Служителкорекция на грешка при добавяне на документ за самоосигуряващо се лице
Календаркорекция на грешка при зареждане на данните за служител на редакция
1.1.102.008.05.2016Служителактивиране на вид документ "Корекция" за самоосигуряващо се лице
Декларация 1 и 6корекция на грешно попълване на полета 14 на Декларация 1 при назначен служител преди използване на продукта
Опис на болнични листикорекция на грешка при търсене на служител в полето за избор
1.1.101.003.05.2016Системни функциивъв всички форми полето за избора на категория/служител е заменено с поле за избор на служител в безплатната версия на продукта
Системни функциивъв всички форми при редакция, редовете се маркирват
Декларация 1 и 6премахнати са системните съобщения
1.1.99.005.04.2016Служителкорекция на грешка при изчисляване на данните за "Информация по месеци" и затваряне на формата
Осигуровкикорекция при изчисление на осигурителения доход при максимален осигурителен доход и "Обединяване на последователни осигуровки"
Декларация 1 и 6добавени са сумарни стойности за информативните колони, в таблицата с данните за Декларация 1, които са спрямо маркираните редове за запис
Декларация 1 и 6добавени са информативни колони, в таблицата с данните за Декларация 1, за стойностите включващи се в съответните клетки в Декларация 6
Декларация 1 и 6добавено е поле "Маркиране след изпълнение", чрез което се определят маркираните редове след "Изпълнение"
Декларация 1 и 6активирано е "Експортиране", което е активно само при налични данни за запис за Декларация 6. При "Експортиране" се отваря "Редактор на декларация 6" и се зареждат текущите данни
Декларация 6активирано е "Експортиране", при което се отваря "Редактор на декларация 6" и се зареждат текущите данни
Редактор на декларация 6нова форма, чрез която се попълва и генерира Декларациия 6 с потребителски данни
Приложение №9корекция на грешка при зареждане на данните при отваряне на формата
1.1.98.014.02.2016Лицадобавени са полета за представляващи за приложенията за НОИ
Справка за възнаграждението за използвания платен отпускнова справка
Опис на болнични листив меню НОИ, има възможност за създаване на Приложение №9
Приложение №9формата е активна при редактиране на ред от опис на болнични листи
1.1.97.028.01.2016Осигуровкикорекция на грешка при изчисляване на стойност за платен отпуск при липса на въведена стойност за платен отпуск
Осигуровкидобавена е проверка за въведена стойност за платен отпуск при наличност на дни платен отпуск
Ведомостдобавена е настройка за визуализиране на НКПД длъжност при липса на потребителска
Ведомосткорекция на визуализиране на "Сума за облагане" при печат чрез специфичен шаблон
1.1.96.020.01.2016Справка за провизиите за неизползван платен отпускнова справка
1.1.95.017.01.2016Служебна бележка по чл.45, ал.1 и ал.2 т.4 от ЗДДФЛкорекция при изчисляването на редове 14, 16 и 18 от бланката на служебната бележка при въведени данъчни облекчения
Справка за годишния ДОДдобавена е колона "Възстановена сума" и корекция при изчисляването на разликата при данъчни облекчения
1.1.94.014.01.2016Справка за дните на служителитедобавена е колона "Оставащ платен отпуск"
Справка за дните на служителитекорекция на грешка при зареждане на данните за период
Отчет за заетите лица и разходите за труддобавена е бланка за 2015 г.
Справка за годишния ДОДкогато липсват данъчни облекчения колона "Данъчна основа след облекченията" се крие автоматично
Справка за годишния ДОДдобавена е възможност за филтриране по вид договор при изпълнение
1.1.93.012.01.2016Справка за годишния ДОДнова справка, използваща добавените данъчни облекчения за динамично генериране на колони за тях
1.1.92.011.01.2016Фишове за заплатидобавени са настройки за включване на данъчни облекчения във фишовете, които се отразяват в стойностите свързани с данъка. По подразбиране са включени.
Ведомостдобавени са настроики за визуализиране на колоните за видове стойности във ведомостта и данъчните облекчения се отразяват в стойностите свързани с данъка. По подразбиране се визуализират.
Декларация 1 и 6добавени са настройки за включване на данъчни облекчения в декларация 1 и 6, които се отразяват в стойностите свързани с данъка. По подразбиране са включени.
Декларация 6добавени са настройки за включване на данъчни облекчения в декларация 6, които се отразяват в стойностите свързани с данъка. По подразбиране са включени.
1.1.91.010.01.2016Ведомосткорекция на грешка при изчисление на колона ФРЗ с въведени данъчни облекчения за служителите
Декларация 1 и 6актуализирани са бланките на деклрация 1, декларация 6 и прокотол 5
Видове стойностидобавена е конфигурация за данъчните облекчения в кои редове на служебните бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ да се включват стойностите и е настроена само за системната стойност "Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност"
Длъжностиактуализирани са длъжностите спрямо заповед № РД01-1027/22.12.2015 г. на МТСП в сила от 01.01.2016 г.
Ред на потребителска справкадобавени са данъчни облекчения за избор
Минимална работна заплатадобавена е минимална работна заплата (420 лв.) от 01.01.2016 г.
Видове осигуренактуализирани са видовете осигурен. Видове осигурен с кодове 21 и 23 са неактивени за избор.
1.1.90.004.01.2016Ведомосткорекция на грешка при изчисление на колона ФРЗ с въведени данъчни облекчения за служителите
1.1.89.020.12.2015Годиншно приключванедобавени са минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности и групи за 2016 г.
Годиншно приключванедобавени са новите вноски за ТЗПБ за 2016 г.
Осигуровкикорекции във връзка с данъчните облекчения
Фишове за заплатипри печат в колона "Удръжки" след ред "чл. 38 ЗДДФЛ" се добавят данъчните облекчения с отрицателна стойност
Ведомоставтоматично се добавят стойностите за данъчно облекчение след колона "Сума за облагане" и се отпечатват само при стандартен печат
Видове стойностидобавена са нови видове стойности "Данъчно облекчение - годишно" и "Данъчно облекчение - месечно"
Вход на стойности за служителидобавена възможност за записване на данъчни облекчения
Масови стойности за служителидобавена възможност за записване на данъчни облекчения
Справка за записаните стойностидобавени са данъчните облекчения за стойности за избор при изпълнение
1.1.88.010.12.2015Годиншно приключванедобавени са официалните празници, почивните и дните за отработване за 2016 г.
Служителдобавена е нова стойност "Изработени извънредни часове", която се използва с приоритет пред автоматично изчисляването на извънреднит часове при СИРВ
Осигуровкинаправени си промени при изчисляването на извънредните часове във връзка с ръчното въвеждане
Масови стойности за служителидобавена е възможност за въвеждане на "Изработени извънредни часове"
1.1.87.029.11.2015Изпълнение на DDL/DML SQL скриптнова форма, за използването и е нужен код предоставен от екипа за поддръжка
Декларация 1 и 6корекция на грешка при попълване на полта 14 и 15 на Декларация 1 при самоотлъчка
1.1.86.023.11.2015Системни функциисистемни корекции и подобрения
Годиншно приключванекорекция на грешка при генериране на календар по подразбиране
Общи данни на фирматадобавена е възможност за зареждане на кода при безплатна фирма от файл
Общи данни на фирматакорекция на грешка при избор на вид идентификатор ЕИН/ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ
1.1.85.008.11.2015Данни на потребителядобавената форма е в "Системни функции"
Опис на служителикорекция на грешка при изтриване и е добавен диалог при изтриване и записани осигуровки
Справка за дните на служителитедобавена е възможност за избор на категория/служител и справката е преработена поради забавяне на изпълнение при голям брой служители
Отчетна форма (форма 76)справката е преработена поради забавяне на изпълнение при голям брой служители
1.1.84.020.10.2015Календаркорекция на грешка при записване
Осигуровкипроверката за въведеното възнаграждение спрямо МРЗ е ограничена само за документите с въведено работно време
1.1.83.018.10.2015Отчетна форма (форма 76)по подразбиране клетките за дните са празни когато служителят не е назначен и е добавена възможност за промяна на това в настройките на формата
Отчетна форма (форма 76)при неплатен отпуск без стаж (над 30 дни за година) дните се маркират с А (С разреш. на администр.)
1.1.82.030.09.2015Експорт на придружително писмо POPPкорекция на грешка при зареждане на данни от POPO2015.txt
1.1.81.029.09.2015Осигуровкикорекция на грешка при генериране на осигуровки за служител с работно време различно от 8 часа
1.1.80.027.09.2015Системни функциикорекция на грешно визуализиране на служители само със срок на договор при филтър "Включва служителите с активен документ за годината"
Годиншно приключванедобавена е функционалност за съответствие на служителите между годините
Служителдобавена е забрана за записване служителя съществуващ в следващата година
Опис на служителидобавена е забрана за изтриване на служител съществуващ в следващата година
Опис на служителидобавени са колони за информация дали служителя съществува в предходната/следващата година
Осигуровкидобавена е забрана за генериране на осигуровки на служител съществуващ в следващата година
Осигуровкидобавена е проверка при генериране на осигуровки за въведеното възнаграждение спрямо МРЗ за периода
Опис на осигуровкидобавена е забрана за изтриване на осигуровки на служител съществуващ в следващата година
Уведомление по чл.62 ал.4корекция на грешно визуализиране на редове при освободен служител
Сметка за изплатени суми по чл.45 ал.4актуализирана е печатната бланка спрямо публикуваната от НАП бланка на 17.09.2015 г.
Служебна бележка по чл.45, ал.2, т.1, 2 и 3 от ЗДДФЛактуализирана е таблицата за въвеждане на стойностите и печатната бланка спрямо публикуваната от НАП бланка на 17.09.2015 г.
Служебна бележка по чл.45, ал.1 и ал.2 т.4 от ЗДДФЛактуализирана е таблицата за въвеждане на стойностите и печатната бланка спрямо публикуваната от НАП бланка на 17.09.2015 г.
Отчетна форма (форма 76)нова форма, добавена в меню "Справки"
1.1.79.005.08.2015Служителактивиране на поле "Oсигуряване на друго основание" при самоосигуряващо се лице
1.1.78.019.07.2015Декларация 1 и 6корекция на грешно попълнено поле 21 на Декларация 1 при граждански договор на служител осигурен на максималния осигурителен доход
Минимална работна заплатадобавена е минимална работна заплата (380лв.) от 01.07.2015 г.
1.1.77.028.06.2015Категориидобавена проверка, да няма възможност да се записва основна категория към категория в която участва вече
Служителкорекция при изчисляване на автоматична стойност за обезщетение по чл.224 ал.1 и добавяне на коментар
1.1.76.017.06.2015Декларация 1 и 6корекция на грешка при попълване на полта 14 и 15 на Декларация 1 при неплатен отпуск
1.1.75.020.04.2015Осигуровкикорекция на грешка при определяне на стойността за данъчно облекчение
1.1.74.019.04.2015Осигуровкикорекция на стойността за данъчно облекчение при намалена трудоспособност при няколко документа за месец
Ред на потребителска справкакорекция на грешка при добавяне на данни
1.1.73.003.03.2015Служителкорекция на грешка при записване на данните на служител, който е освободен в предходна година
Експорт на придружително писмо POPPкорекция на грешка при зареждане на данните от файл "POPO2015.TXT"
1.1.72.024.02.2015Декларация 1 и 6направени са корекции за измененията от бр. 14 от 2015 г. на Държавен вестник свързани с Декларация 1 и 6, актуализирани са бланките
Декларация 6направени са корекции за измененията от бр. 14 от 2015 г. на Държавен вестник свързани с Декларация 6, актуализирани е бланката
1.1.71.023.02.2015Осигуровкикорекция на грешка при генериране на автоматична стойност за платен отпуск
Отчет за заетите лица и разходите за трудактуализирана е бланката за 2014 година.
Потребителски опис на служителикорекция на грешка при отваряна на формата
1.1.70.001.02.2015Служителдобавени са стойности "Болнични брой първи дни" и "Болнични брой следващи дни", който са с приоритет от въведените болнични от секция "Дни". Не са активни в безплатната версия на продукта.
Данни за осигуровкикоригирани са процентите за ДОО, ОЗМ и Безработица за договор по чл.114
Потребителски опис на служителидобавена е колона "Осигуряване само във фонд "Пенсии" с увеличена вноска"
Генератор на потребителска справкакорекция на грешка при изчисляване на удръжки
Служебна бележка по чл.45, ал.1 и ал.2 т.4 от ЗДДФЛкорекция на грешка при въвеждане на данни
Видове осигуренактуализирани са видовете осигурен. Вид осигурен с код 11 е неактивен за избор.
Видове осигурендобавената форма е в "Номенклатури"
1.1.69.022.01.2015Декларация 1 и 6корекция на грешка при попълване на поле 15 на Декларация 1 при неплатен отпуск
1.1.68.020.01.2015Декларация 1 и 6корекция на грешка при попълване на поле 15 на Декларация 1
1.1.67.019.01.2015Изход на данникорекция на грешка при изход на данни
Осигуровкипремахнато е изравняване на данъка за самоосигуряващите лица
Декларация 1 и 6актуализирана е бланката на Декларация 6
1.1.66.008.01.2015Декларация 1 и 6при работна година преди 2015 г. се генерира файл спрямо изискванията в сила от 02.01.2013 и се отпечатва съответната бланка
1.1.65.005.01.2015Осигуровкикорекция на грешка при отваряне на формата
1.1.64.003.01.2015Годиншно приключванедобавени са новите вноски за ТЗПБ за 2015 г.
Годиншно приключванедобавени са минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности и групи за 2015 г.
Служителдобавена е възможност за избор за осигуряване само за фонд Пенсии с увеличена вноска. По подразбиране не е активна
Осигуровкинаправени са корекции във връзка с измененията за избор осигуряване само за фонд Пенсии с увеличена вноска
Декларация 1 и 6актуализирана е бланката на Декларация 1 и генерирания файл спрямо измененията влизащи в сила от 01.01.2015 г.
Експорт на болнични листове POPOдобавена е възможност за генериране на файл "POPO2015.txt" спрямо измененията влизащи в сила от 01.01.2015 г.
Експорт на придружително писмо POPPдобавена е възможност за зареждане на данните от файлове "POPO2015.txt" и "POPP2015.txt" и генериране на файл "POPP2015.txt". Актуализирана е бланката спрямо измененията влизащи в сила от 01.01.2015 г.
Сметка за изплатени суми по чл.45 ал.4актуализирана е бланката както и данните за въвеждане спрямо последните измененията. Добавена е възможност за черно бял печат.
Служебна бележказаменена с "Служебна бележка по чл.45, ал.2, т.1, 2 и 3 от ЗДДФЛ" и "Служебна бележка по чл.45, ал.1 и ал.2 т.4 от ЗДДФЛ"
Минимален осигурителен доходдобавената форма е в "Номенклатури"
Служебна бележка по чл.45 ал.4актуализирана е бланката както и данните за въвеждане спрямо последните измененията. Добавена е възможност за черно бял печат.
Служебна бележка по чл.45, ал.2, т.1, 2 и 3 от ЗДДФЛдобавената форма е в "Осигуровки" съобразена с последните изменения.
Служебна бележка по чл.45, ал.1 и ал.2 т.4 от ЗДДФЛдобавената форма е в "Осигуровки" съобразена с последните изменения.
Актуализиране на икономическите дейностидобавената форма е в "Системни функции", чрез която се актуализират икономическите дейности за годината. Тази функционалност се извършва при годишно прехвърляне и не е активна за безплатната версия на продукта.
Максимален осигурителен доходдобавената форма е в "Номенклатури"
Минимална работна заплатадобавената форма е в "Номенклатури"
Масова смяна на осигуряване за фонд Пенсии и ДЗПОдобавената форма е в "Системни функции", чрез която се актуализират осигуряването за фонд Пенсии и ДЗПО. Тази форма не е активна за безплатната версия на продукта.
ВерсияДатаФормаОписаниеНалична за безплатната версия
This is my tooltip.
e-mail: office/fast-solution#
потребител: fst.sltn
телефон: 0876 589 894