FS ТРЗ (Труд и работна заплата)

Продуктът FS ТРЗ (Труд и работна заплата) е предназначен за автоматизирано отчитане на процесите по назначаване, освобождаване и изготвяне на нужните документи за предоставяне на държавните институции за служителите в предприятието, като може да се използва във всички сфери на стопанската дейност. С продукта могат да работят неограничен брой потребители както в локална мрежа, така и с отдалечен достъп. Продуктът е съобразен с действащата нормативна уредба и се актуализира непрекъснато.
* В безплатната версия е включен лизенц за локално работно място, една фирма и възможност за обработване до четирима (4) служителя. Лицензът е за една календарна година до 01.02.2017 г. за 2016 работна година.
This is my tooltip.
e-mail: office/fast-solution#
потребител: fst.sltn
телефон: 0876 589 894