Search results

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search
 • ...тение по чл.222 ал.1|Обезщетение по чл.222 ал.1]] ...на заплата:Декларация 1 и 6|Декларация 1 и 6]]
  14 KB (15 words) - 11:41, 8 February 2018
 • ...ботна заплата:Декларация 1 и 6|декларация 1]] в поле 71 от файла (пореден номер на иконо ...иране е 0.6. Минималната стойност по КТ е 0.6, но в продукта се позволява въвеждане на 0
  48 KB (833 words) - 15:32, 16 June 2016
 • ...а се ако лицето е предаващ на Декларация 1. ...ко лицето е упълномощител на Декларация 1.
  7 KB (131 words) - 19:35, 14 February 2016
 • ...MPL2000.TXT (декларация 1) и NRA62007.TXT (декларация 6) за фирмата както и за самоосигуряващи се ...о ще се заредят данни само за декларация 6 за генериране на изравняващи декларации
  14 KB (225 words) - 17:28, 16 December 2015
 • изберете примерно 1. В длъжност наименование въведете директ А декларация 1 и декларация 6? Правилно, от меню Осигуровки форма
  21 KB (322 words) - 09:27, 11 October 2012
 • [[File:LoginUsername.png|frame|thumb|фиг. 1 Вход в системата - въвеждане на потребите * В диалог (фиг.1) въведете:
  9 KB (216 words) - 20:16, 5 February 2016