Search results

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search
  • ...ботна заплата:Декларация 1 и 6|декларация 1]] в поле 71 от файла (пореден номер на иконо ...иране е 0.6. Минималната стойност по КТ е 0.6, но в продукта се позволява въвеждане на 0
    48 KB (833 words) - 15:32, 16 June 2016
  • ...н програмата няма да създава Декларация 1, както и да начислява осигуровки върху су == Генериране на декларация 1 ==
    8 KB (28 words) - 13:05, 19 August 2013