Pages with the fewest revisions

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

Showing below up to 50 results in range #1 to #50.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Труд и работна заплата:Сметка за изплатени суми по чл.45 ал.4‏‎ (2 revisions - redirect page)
 2. Труд и работна заплата:Клонове на банки‏‎ (2 revisions - redirect page)
 3. Календар 2018‏‎ (2 revisions)
 4. Специфични печати‏‎ (2 revisions - redirect page)
 5. Труд и работна заплата:Удостоверение за доход‏‎ (2 revisions)
 6. Труд и работна заплата:Максимален осигурителен доход‏‎ (2 revisions)
 7. Труд и работна заплата:Опис на служители‏‎ (2 revisions - redirect page)
 8. ТРЗ:Работник‏‎ (2 revisions - redirect page)
 9. Труд и работна заплата:Минимален осигурителен доход‏‎ (2 revisions)
 10. Труд и работна заплата:Осигуровки‏‎ (2 revisions - redirect page)
 11. Труд и работна заплата:Обезщетение по чл.222 ал.1‏‎ (2 revisions)
 12. Труд и работна заплата:Видове осигурен‏‎ (2 revisions)
 13. Main Page‏‎ (3 revisions - redirect page)
 14. Труд и работна заплата:Сумирано изчисляване на работното време‏‎ (3 revisions)
 15. Календар 2017‏‎ (3 revisions)
 16. Сървър‏‎ (3 revisions)
 17. Лица‏‎ (3 revisions - redirect page)
 18. Труд и работна заплата:Заповеди за отпуски‏‎ (3 revisions)
 19. Труд и работна заплата:Длъжности‏‎ (3 revisions)
 20. Труд и работна заплата:Служител‏‎ (3 revisions - redirect page)
 21. Труд и работна заплата:Опис на осигуровките за изминали години‏‎ (4 revisions)
 22. Митнически склад‏‎ (4 revisions)
 23. Труд и работна заплата:Справка за осигуровките и данъка‏‎ (4 revisions)
 24. Избор на период‏‎ (4 revisions)
 25. Труд и работна заплата:Детайлна справка на осигуровките‏‎ (4 revisions)
 26. Труд и работна заплата:Отчет за заетите лица и разходите за труд‏‎ (4 revisions)
 27. Труд и работна заплата:Информация‏‎ (4 revisions)
 28. Труд и работна заплата:Служебна бележка‏‎ (4 revisions)
 29. Труд и работна заплата:Справка за провизиите за неизползван платен отпуск‏‎ (4 revisions)
 30. Труд и работна заплата:Вход на стойности за служители‏‎ (4 revisions)
 31. Труд и работна заплата:Минимална работна заплата‏‎ (5 revisions)
 32. Труд и работна заплата:Сметки за изплатени суми‏‎ (6 revisions)
 33. Труд и работна заплата:Копиране на служител‏‎ (6 revisions)
 34. Труд и работна заплата:Граждански договор‏‎ (6 revisions)
 35. Труд и работна заплата:Справка за годишния ДОД‏‎ (6 revisions)
 36. Труд и работна заплата:Данъчни облекчения‏‎ (6 revisions)
 37. Настройки на кирилица на Windows‏‎ (6 revisions)
 38. Труд и работна заплата:Основания за отпуски‏‎ (6 revisions)
 39. Труд и работна заплата:Икономически дейности‏‎ (6 revisions)
 40. Труд и работна заплата:Справка за осчетоводяване‏‎ (6 revisions)
 41. Труд и работна заплата:Отчет за заетите лица и разходите за труд за тримесичие‏‎ (6 revisions)
 42. Труд и работна заплата:Опис на осигуровки‏‎ (7 revisions)
 43. Труд и работна заплата:Фишове за заплати‏‎ (7 revisions)
 44. Труд и работна заплата:Рекапитулация‏‎ (7 revisions)
 45. Календар 2015‏‎ (7 revisions)
 46. Общини‏‎ (8 revisions)
 47. Официални дни‏‎ (8 revisions)
 48. Работа с програмите‏‎ (8 revisions)
 49. Труд и работна заплата:Уведомление по чл.62 ал.4‏‎ (8 revisions)
 50. Клонове на банки‏‎ (8 revisions)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)