Труд и работна заплата:Удостоверение за доход

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

Чрез тази форма се генерира удостоверение за доход за служител. След изпълнение в таблицата се зареждат данните за избрания служител за избрания период.

Полета

  • Служител - избира се служител, за който ще се извежда информация. Полето е задължително при изпълнение.
  • Период - избира се период за който ще се извежда информация. Полето е задължително при изпълнение.

Екран

Екран - Удостоверение за доход


Колони

  • Месец - месец за който е реда
  • Година - година за която е реда
  • Облагаем доход по ЗДДФЛ - стойността на облагаемия доход по ЗДДФЛ за месеца
  • Обезщет. за болнични - стойността на обезщетенията за болнични за месеца
  • Помощи - стойността на помощите за месеца
  • Общо: брутен доход - стойността на брутния доход за месец

Активни действия

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.23.0 и следващите