Труд и работна заплата:Сумирано изчисляване на работното време

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

За да се приложи Сумирано изчисляване на работното време (СИРВ) трябва да са въведени следните стойности предварително

Преди да се генерират и запишат осигуровките за месеца е нужно да се въведат

Въвеждането на часовете може да се извърши ежедневно както и сумарно за произволен ден от периода. За последния месец от периода за сумирано изчисление автоматично се изчислява броя на изработените извънредни часове спрямо въведените дневни и нощни часове за целия период. Възможно е потребителят сам да определи и въведе извънредните часове по месеци за периода за сумирано изчисление, като по този начин не се изчисляват автоматично.

Вижте още