Труд и работна заплата:Стъпка по стъпка

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

След успешно инсталиране на продукта на работния плот (desktop) ще се добавят следните нови икони FS Server, FS TRZ и FS AutoUpdate

 • Стартирайте иконата от работния плот (desktop) FS Server. Изчакайте докато сървъра се стартира успешно. Ще се появи икона долу в дясно с зелена отметка.
 • Стартирайте иконата от работния плот (desktop) FS TRZ.
фиг. 1 Вход в системата - въвеждане на потребителско име и парола
 • В диалог (фиг.1) въведете:
  • Потребителско име: demo
  • Парола: demo
  • Вход


фиг. 2 Вход в системата - избор на фирма
 • В диалог (фиг.2) изберете:
  • Фирма: ТРЗ
  • Година: 2016
  • Вход


фиг. 3 Регистриране на безплатна фирма
 • Ако менюто в продукта и текстът в продукта не се визуализира на кирилица, моля следвайте следните инструкции.
 • Изберете от Номенклатури - Данни за фирмата
 • В появилия се диалог (фиг.3) кликнете върху линка http://fast-solution.info/registration/ след което ще се отври браузър, в който ще се зареди страницата за безплатна регистрация с попълнен Идент. номер. В страницата за безплатна регистрация всички полета са задължителни. След успешното въвеждане на данните и последвалото натискане на Изпрати ще получите код на въведения електронен адрес като текст и като файл. След като въведете получения код или изберете файла в дясната част на формата ще се появят данните, ако са коректни потвърдете с Запис
 • Попълнете нужните реквизити в данни за фирмата след което изберете записване за да се запишат данните.


 • Изберете от Данни за служителите - Служител и във формата попълнете:
  • Собствено име: Иван
  • Бащино име: Иванов
  • Фамилия: Иванов
  • в секция Лични данни
   • ЕГН: 7904192247
   • Лична карта - номер: 1
   • Лична карта - дата: 01/01/2009
   • Лична карта - издадена от МВР: София
   • Област: София
   • Град: София
   • Пощенски код: 1000
   • Адрес: ул. Сан Стефано 1
   • Постъпил на: 01/01/2016
  • в секция Документи
   • Вид: Договор
   • Договор - номер: 1
   • Договор - дата: 01/01/2016
   • В сила от: 01/01/2016
   • Вид договор: безсрочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1
   • Вид осигурен - код: 1
   • Длъжност - код: 33553011
   • Длъжност - потребителска: оперативен
   • Икономическа дейност - код: 6910
   • Кат. труд: трета
   • % за стаж: 0.60
   • Осн. заплата: 500.00
   • Раб. време: 8
   • Отпуска (дни): 20
   • Добавяне
  • Записване - ще се появи диалог за разпечатване на договора, на който откажете с Не. Има възможност договора както и заповедта за освобождаване да се отпечата при нужда.
 • Изберете от Осигуровки - Осигуровки
  • Месец: януари
  • Изпълнение - след няколко секунди ще се генерират осигуровките и ще може да ги видите в секция Осигуровки, която автоматично ще стане активна.
  • Записване
 • Изберете от Осигуровки - Ведомост
  • Месец: януари
  • Изпълнение - по подразбиране след отваряне на формата, ще се заредят данни от последния месец със записани данни.
  • Принтиране
 • Изберете от Осигуровки - Фишове за заплат
  • Месец: януари
  • Изпълнение - по подразбиране след отваряне на формата, ще се заредят данни от последния месец със записани данни.
  • Принтиране
 • Изберете от Осигуровки - Платежни
  • Месец: Януари 2016 - ще се заредят данните за януари
  • Платежни към бюджета - дата на документа: 10/02/2016
  • Платежни към бюджета - период за плащане: Януари 2016
  • Принтиране
 • Изберете от Осигуровки - Декларация 1 и 6
  • Месец: януари
  • Изпълнение - по подразбиране след отваряне на формата, ще се заредят данни от последния месец със записани данни.
  • секция Декларация 6
   • Дата на изплащане: 10/02/2016
  • Принтиране - ще се появи диалог за избор на документ за печат, оставете маркирани всички документи и потвърдете чрез Избор.
  • В диалога за Протокол упълномощителите и предаващия се въвеждат от Номенклатури - Лица, но въпреки че няма въведени до момента може да продължите чрез Печат
 • Изберете от Осигуровки - Опис на осигуровки
  • Месец: Януари 2016
  • Изпълнение - след избор на месеца, изпълнението ще се извърши автоматично
  • маркирайте реда с дясно кликване на мишката
  • Изтриване - ще се появи диалог за потвърждение, потвърдете с Да
 • Изберете от Данни за служителите - Опис на служители
  • маркирайте реда с дясно кликване на мишката
  • Изтриване - ще се появи диалог за потвърждение, потвърдете с Да
 • Ако се затруднявате при работа с програмата или имате въпроси не се колебайте да се свържете с нас. Успешна работа!