Difference between revisions of "Труд и работна заплата:Справка за годишния ДОД"

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search
(Полета)
(Колони)
 
Line 14: Line 14:
 
* '''Данъчна основа''' - годишната данъчна основа за служителя, върху която се дължи данък (ДОД).
 
* '''Данъчна основа''' - годишната данъчна основа за служителя, върху която се дължи данък (ДОД).
 
* ''Колони за данъчни облекчения'' - за всяка стойност от тип '''Данъчно облекчение - месечно''' и '''Данъчно облекчение - годишно''', която се използва се генерира колона за стойностите на служителите на които е добавена. Тези видове стойности се въвеждат от [[Труд и работна заплата:Видове стойности|видове стойности]] след което се въвеждат от [[Труд и работна заплата:Служител#Секция Стойности|служител, секция стойности]].
 
* ''Колони за данъчни облекчения'' - за всяка стойност от тип '''Данъчно облекчение - месечно''' и '''Данъчно облекчение - годишно''', която се използва се генерира колона за стойностите на служителите на които е добавена. Тези видове стойности се въвеждат от [[Труд и работна заплата:Видове стойности|видове стойности]] след което се въвеждат от [[Труд и работна заплата:Служител#Секция Стойности|служител, секция стойности]].
* '''Данъчна основа след облекченията''' - разликата на ''Данъчна основа'' и сумата от колоните на данъчни облекчения. Колоната се крие автоматично, ако за годината не са въведени данъчни облекчения.
+
* '''Данъчна основа след облекченията''' - разликата на ''"Данъчна основа"'' и сумата от колоните на данъчни облекчения. Колоната се крие автоматично, ако за годината не са въведени данъчни облекчения.
* '''Дължим данък''' - начисления данък върху ''Данъчна основа''.
+
* '''Дължим данък''' - начисления данък върху ''"Данъчна основа"''.
 
* '''Авансово удържан/внесен данък''' - стойността на данъка, който е генериран месечно за служителя.
 
* '''Авансово удържан/внесен данък''' - стойността на данъка, който е генериран месечно за служителя.
* '''Разлика''' - ''Дължим данък'' - ''Авансово удържан/внесен данък''.
+
* '''Разлика''' - ''"Дължим данък"'' - ''"Авансово удържан/внесен данък"''.
 
* '''Възстановена сума''' - възстановената сума от данъчните облекчения. Колоната се крие автоматично, ако за годината не са въведени данъчни облекчения.
 
* '''Възстановена сума''' - възстановената сума от данъчните облекчения. Колоната се крие автоматично, ако за годината не са въведени данъчни облекчения.
  

Latest revision as of 20:28, 17 January 2016

В справката се извежда информация за годишния данък общ доход (ДОД), който е начислен и удържат. В справката се включват въведените данъчни облекчения, които са използвани за годината.

Екран

Екран от справка за годишния данък общ доход (ДОД)
Екран - Справка за годишния ДОД


Полета

 • Вид договор - списък с видовете договори, които са използвани за служителите за годината. Данните се филтрират спрямо вида или видовете договори които са избрани. Данните не се филтрират при неизбрана стойност. Полето не е задължително.
 • Категория / служител - данните се филтрират спрямо избраната категорията или избрания служител. Данните не се филтрират при неизбрана стойност. Полето не е задължително.

Колони

 • - автоматично генериран пореден номер
 • Категория - категорията на служителя, ако е въведена. Въвежда се от служител.
 • Служител - трите имена на служителя. Въвежда се от служител.
 • Данъчна основа - годишната данъчна основа за служителя, върху която се дължи данък (ДОД).
 • Колони за данъчни облекчения - за всяка стойност от тип Данъчно облекчение - месечно и Данъчно облекчение - годишно, която се използва се генерира колона за стойностите на служителите на които е добавена. Тези видове стойности се въвеждат от видове стойности след което се въвеждат от служител, секция стойности.
 • Данъчна основа след облекченията - разликата на "Данъчна основа" и сумата от колоните на данъчни облекчения. Колоната се крие автоматично, ако за годината не са въведени данъчни облекчения.
 • Дължим данък - начисления данък върху "Данъчна основа".
 • Авансово удържан/внесен данък - стойността на данъка, който е генериран месечно за служителя.
 • Разлика - "Дължим данък" - "Авансово удържан/внесен данък".
 • Възстановена сума - възстановената сума от данъчните облекчения. Колоната се крие автоматично, ако за годината не са въведени данъчни облекчения.

Активни действия

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.95.0 и следващите