Труд и работна заплата:Специфични печати

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

Формата служи за въвеждане и дизайн и бланки за трудов договор и заповед за напускане, които да се използват вместо стандартните. Системните бланки които се използват в продукта могат да се редактират и преглеждат бланките, но не може да се записват. Добавените бланки не се актуализират за разлика от системните, които се актуализират от нас.

Екран

Екран - Специфични печати


Полета

  • Форма - избира се между. Полето е задължително.
    • Служител - трудов договор
    • Служител - заповед за напускане
  • Редкация на бланка - при натискане на бутона се отваря редактор на бланка с наличните реквизити за съответния вид бланка
  • Коментар - коментар за бланката
  • Използва се при печат - маркира се дали текущата бланка ще се използва при отпечатване. Възможно е да има само една активна бланка за всеки вид.

Активни действия

Вижте още

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.0.4.7 и следващите