Difference between revisions of "Труд и работна заплата:Сметки за изплатени суми"

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search
 
Line 1: Line 1:
Чрез тази форма се генерират печатни бланки за сметки за изплатени суми и служебни бележки за служители с граждански договор. След избор на период (извършва се автоматично [[Базова форма#Изпълнение|изпълнение]]) в таблицата се зареждат данните за записаните и новите сметки за изплатени суми и служебни бележки за периода. При [[Базова форма#Записване|записване]] направените промени в таблицата се записват само за маркираните редове. Спрямо данните може да се отпечатат сметки за изплатени суми и служебни бележки. Възможно е [[Базова форма#Изтриване|изтриване]]на вече записани данни за сметки за изплатени суми и служебни бележки.
+
Чрез тази форма се генерират печатни бланки за сметки за изплатени суми и служебни бележки за служители с граждански договор. След избор на период (извършва се автоматично [[Базова форма#Изпълнение|изпълнение]]) в таблицата се зареждат данните за записаните и новите сметки за изплатени суми и служебни бележки за периода. Записаните сметки за изплатени суми се включват в периода спрямо въведената дата на сметката, в колона '''Сметка - дата'''. При [[Базова форма#Записване|записване]] направените промени в таблицата се записват само за маркираните редове. Спрямо данните може да се отпечатат сметки за изплатени суми и служебни бележки. Възможно е [[Базова форма#Изтриване|изтриване]] на вече записани данни за сметки за изплатени суми и служебни бележки.
  
 
== Полета ==  
 
== Полета ==  
Line 15: Line 15:
 
* '''Период на осигуровка - начало''' - началото на осигурителния период за сметката за изплатени суми. По подразбиране това е началото на периода на записаната осигуровка за който е реда.
 
* '''Период на осигуровка - начало''' - началото на осигурителния период за сметката за изплатени суми. По подразбиране това е началото на периода на записаната осигуровка за който е реда.
 
* '''Период на осигуровка - край''' - края на осигурителния период за сметката за изплатени суми. По подразбиране това е края на периода на записаната осигуровка за който е реда.
 
* '''Период на осигуровка - край''' - края на осигурителния период за сметката за изплатени суми. По подразбиране това е края на периода на записаната осигуровка за който е реда.
* '''Служебна бележка - номер''' - въвежда се номера на служебната бележка. Автоматично се генерира номер, който може да се коригира.
+
* <s>'''Служебна бележка - номер''' - въвежда се номера на служебната бележка. Автоматично се генерира номер, който може да се коригира.</s> ''(отпада от версия 1.1.38.0)''
* '''Служебна бележка - дата''' - въвежда се дата на служебната бележка. Автоматично се попълва текущата дата на компютъра, която може да се коригира.
+
* <s>'''Служебна бележка - дата''' - въвежда се дата на служебната бележка. Автоматично се попълва текущата дата на компютъра, която може да се коригира.</s> ''(отпада от версия 1.1.38.0)''
  
 
== Активни действия ==
 
== Активни действия ==
Line 25: Line 25:
 
* [[Базова форма#Изпълнение|Изпълнение]]
 
* [[Базова форма#Изпълнение|Изпълнение]]
 
* [[Базова форма#Експортиране|Експортиране]]
 
* [[Базова форма#Експортиране|Експортиране]]
[[File:AccountsForPayedSalaryPrint.png|right|frame|Екран - Сметки за изплатени суми, диалог за печат]]
+
* [[Базова форма#Принтиране|Принтиране]]
* '''Принтиране''' - при стартиране на принтиране се извежда диалог с възможност за избор за принтиране
+
** '''Сметка за изплатени суми''' - отпечатване на сметките за изплатени суми за маркираните редове
+
** '''Служебна бележка''' - отпечатване на служебни бележки за маркираните редове
+
 
* [[Базова форма#Изход|Изход]]
 
* [[Базова форма#Изход|Изход]]
  
Line 36: Line 33:
 
* [[Труд и работна заплата:Осигуровки|Осигуровки]]
 
* [[Труд и работна заплата:Осигуровки|Осигуровки]]
  
  Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.23.0 и следващите
+
  Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.118.0 и следващите
  
 
[[Category:Труд и работна заплата]]
 
[[Category:Труд и работна заплата]]

Latest revision as of 10:34, 1 March 2017

Чрез тази форма се генерират печатни бланки за сметки за изплатени суми и служебни бележки за служители с граждански договор. След избор на период (извършва се автоматично изпълнение) в таблицата се зареждат данните за записаните и новите сметки за изплатени суми и служебни бележки за периода. Записаните сметки за изплатени суми се включват в периода спрямо въведената дата на сметката, в колона Сметка - дата. При записване направените промени в таблицата се записват само за маркираните редове. Спрямо данните може да се отпечатат сметки за изплатени суми и служебни бележки. Възможно е изтриване на вече записани данни за сметки за изплатени суми и служебни бележки.

Полета

  • Период - избира се период за който ще се извежда информация за нови и записани сметки за изплатени суми и служебни бележки. Полето е задължително при изпълнение.

Екран

Екран - Сметки за изплатени суми


Колони

  • Печат / Запис - избор дали за данните от реда ще се генерира сметка за изплатени суми и служебна бележка. След изпълнение записаните редове не са маркирани.
  • Категория - категорията на служителя, ако е въведена
  • Служител - пълното име на служителя
  • Сметка - номер - въвежда се номера на сметката за изплатени суми. Автоматично се генерира номер, който може да се коригира.
  • Сметка - дата - въвежда се дата на сметката за изплатени суми. Автоматично се попълва текущата дата на компютъра, която може да се коригира.
  • Период на осигуровка - начало - началото на осигурителния период за сметката за изплатени суми. По подразбиране това е началото на периода на записаната осигуровка за който е реда.
  • Период на осигуровка - край - края на осигурителния период за сметката за изплатени суми. По подразбиране това е края на периода на записаната осигуровка за който е реда.
  • Служебна бележка - номер - въвежда се номера на служебната бележка. Автоматично се генерира номер, който може да се коригира. (отпада от версия 1.1.38.0)
  • Служебна бележка - дата - въвежда се дата на служебната бележка. Автоматично се попълва текущата дата на компютъра, която може да се коригира. (отпада от версия 1.1.38.0)

Активни действия

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.118.0 и следващите