Труд и работна заплата:Сметка за изплатени суми по чл.45 ал.4