Труд и работна заплата:Приложение №9

From Wiki :: FastSolution
Revision as of 17:12, 15 February 2016 by Todor (Talk | contribs) (Created page with "Във формата се въвеждат данните за приложение №9 за парично обезщетение към НОИ. Формата е акти...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Във формата се въвеждат данните за приложение №9 за парично обезщетение към НОИ. Формата е активна при редактиране ред от опис на болнични листи. Полетата във формата са реквизитите нужни за генериране на файл за приложение №9, а инструкции за попълването на реквизитете може да намерите на сайта на НОИ. При експортиране се избира папка в която да се запише файлът за приложението. Има възможност за генериране на файлове чрез които приложението да се отвори чрез продукта на НОИ. Тези файлове се генерират в отделна папка.

Екран

Екран от форма за въведените на приложение №9 за парично обезщетение към НОИ
Екран - Приложение №9


Активни действия

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.98.0 и следващите