Труд и работна заплата:Потребителски стойности за служител

From Wiki :: FastSolution
Revision as of 09:44, 21 March 2013 by Todor (Talk | contribs) (Нова страница: Формата служи за въвеждане на потребителски стойности за служител, чийто стойности се попълв...)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Формата служи за въвеждане на потребителски стойности за служител, чийто стойности се попълват за служителя и се използват в бланките на специфични печати за трудов договор и заповед за напускане.

Екран

Екран - Потребителски стойности за служител


Полета

  • Наименование на стойността - въвежда се наименованието на стойността. Полето е задължително.

Активни действия

Вижте още

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.0.4.7 и следващите