Труд и работна заплата:Потребителски стойности за служител

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

Формата служи за въвеждане на потребителски стойности за служител, чийто стойности се попълват за служителя и се използват в бланките на специфични печати за трудов договор и заповед за напускане.

Екран

Екран - Потребителски стойности за служител


Полета

  • Наименование на стойността - въвежда се наименованието на стойността. Полето е задължително.

Активни действия

Вижте още

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.0.4.7 и следващите