Труд и работна заплата:Печат на декларация банкова сметка

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

Чрез тази форма се генерира печатна бланка на Приложение № 7 към чл. 8. След стартирането на формата (или чрез изпълнение) в таблицата ще се визуализират всички въведени банкови сметки на служителите въведени от служител секция Банкова сметка. Банковата сметка за която ще се генерира приложението се маркира чрез първата колона Печат, след което се изпълнява принтиране. Поделението на НОИ което се използва в печатната форма се извлича от данните за фирмата.

Екран

Екран - Печат на декларация банкова сметка


Колони

  • Печат - избор дали да се генерира приложение за съответната банкова сметка. След изпълнение всички редове не са маркирани.
  • Категория - категорията на служителя, ако е въведена
  • Служител - трите имена на служителя.
  • Банка - избраната банка за съответната банкова сметка на служителя
  • IBAN - въведената банкова сметка на служителя
  • Коментар - въведения коментар за съответната банкова сметка на служителя

Активни действия

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.23.0 и следващите