Труд и работна заплата:Основания за отпуски

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

Формата служи за въвеждане на основания за отпуски.

Екран

Екран - Основания за отпуски


Полета

  • Вид отпуска - наименование на отпуската
  • Основание - основание на въвежданата отпуска

Активни действия

Вижте още

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.0.4.7 и следващите