Труд и работна заплата:Осигуровки на работници

From Wiki :: FastSolution
Revision as of 14:00, 27 January 2011 by Todor (Talk | contribs) (Нова страница: Чрез тази форма се генерират осигуровки на работниците, чрез които може да се генерират разли…)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Чрез тази форма се генерират осигуровки на работниците, чрез които може да се генерират различни документи като ведомост, платежни, декларация 1 и 6 и други.

Полета

  • Месец - избира се месец за който ще се генерират осигуровки. При избор на месец, данните в секция Работници се опреснява спрямо активните договори за избрания месец. Полето е задължително.

Секция Работници

Екран

Екран - Осигуровки на работници, секция Работници


Полета

В секцията се визуализират възможните работници и категории за които може да се генерират осигуровки за избрания месец. При зареждане на данните всички работници и категории са избрани, като е възможно да бъде премахнат работник или категория от потребителя. С дясно кликване може да се извика меню с възможности за избор от избиране на всички/премахване на всички/избиране на противоположните за бързо избиране и премахване на работници/категории.

Секция Осигуровки, Предупреждения

Екран

Екран - Осигуровки на работници, секция Осигуровки, Предупреждения

Колони

Секция Осигуровки, Осигуровки

Екран

Екран - Осигуровки на работници, секция Осигуровки, Осигуровк

Колони

Особенности

Вижте още