Труд и работна заплата:Минимална работна заплата

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

Чрез формата се извежда информация за минималните работни заплати използвани в продукта. При нужда данните се актуализират. Потребителите могат да добавят/редактират/изтриват записи, само след получен код за това.

Корекции на стойности ще доведе до промяна в изчисленията на осигуровките на служителите!
Ако не сте сигурни не коригирайте тези данни или се консултирайте с нас предварително!

Екран

Екран - Минимална работна заплата


Полета

  • Към дата - избира се / въвежда се дата за която ще се въвежда минимална работна заплата
  • Стойност - въвежда се стойността на минималната работна заплата

Минимални работни заплати

От дата Минимален осигурителен доход Наличност в продукта
01.01.2002 г. 100.00 лв не
01.01.2003 г. 110.00 лв не
01.01.2004 г. 120.00 лв не
01.01.2005 г. 150.00 лв не
01.01.2006 г. 160.00 лв не
01.01.2007 г. 180.00 лв не
01.01.2008 г. 220.00 лв не
01.01.2009 г. 240.00 лв не
01.01.2010 г. 240.00 лв да
01.09.2011 г. 270.00 лв да
01.05.2012 г. 290.00 лв да
01.01.2013 г. 310.00 лв да
01.01.2014 г. 340.00 лв да
01.01.2015 г. 360.00 лв да
01.07.2015 г. 380.00 лв да
01.01.2016 г. 420.00 лв да
01.01.2017 г. 460.00 лв да
01.01.2018 г. 510.00 лв да
01.01.2019 г. 560.00 лв да

Активни действия

Особенности

Корекции на стойности ще доведе до промяна в изчисленията на осигуровките на служителите!
Ако не сте сигурни не коригирайте тези данни или се консултирайте с нас предварително!

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.64.0 и следващите