Труд и работна заплата:Минимален осигурителен доход

From Wiki :: FastSolution
Revision as of 13:33, 17 June 2016 by Todor (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Чрез формата се извежда информация за минималните осигурителни доходи използвани в продукта. При нужда данните се актуализират. Потребителите могат да добавят/редактират/изтриват записи, само след получен код за това.

Корекции на стойности ще доведе до промяна в изчисленията на осигуровките на служителите!
Ако не сте сигурни не коригирайте тези данни или се консултирайте с нас предварително!

Екран

Екран - Минимален осигурителен доход


Полета

  • Към дата - избира се / въвежда се дата за която ще се въвежда минимален осигурителен доход
  • Стойност - въвежда се стойността на минималния осигурителен доход

Минимални осигурителни доходи

От дата Минимален осигурителен доход Наличност в продукта
01.01.2002 г. 170.00 лв не
01.01.2003 г. 200.00 лв не
01.01.2005 г. 220.00 лв не
01.01.2008 г. 240.00 лв да
01.01.2009 г. 260.00 лв да
01.01.2010 г. 420.00 лв да

Активни действия

Особенности

Корекции на стойности ще доведе до промяна в изчисленията на осигуровките на служителите!
Ако не сте сигурни не коригирайте тези данни или се консултирайте с нас предварително!

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.64.0 и следващите