Difference between revisions of "Труд и работна заплата:Минимален осигурителен доход"

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search
(Created page with "Чрез формата се извежда информация за минималните осигурителни доходи използвани в продукта. П...")
(No difference)

Revision as of 11:27, 17 June 2016

Чрез формата се извежда информация за минималните осигурителни доходи използвани в продукта. При нужда данните се актуализират. Потребителите могат да добавят/редактират/изтриват записи, само след получен код за това.

Корекции на стойности ще доведе до промяна в изчисленията на осигуровките на служителите!
Ако не сте сигурни не коригирайте тези данни или се консултирайте с нас предварително!

Екран

Екран - Минимален осигурителен доход


Полета

  • Към дата - избира се / въвежда се дата за която ще се въвежда минимален осигурителен доход
  • Стойност - въвежда се стойността на минималния осигурителен доход

Активни действия

Особенности

Корекции на стойности ще доведе до промяна в изчисленията на осигуровките на служителите!
Ако не сте сигурни не коригирайте тези данни или се консултирайте с нас предварително!

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.64.0 и следващите