Труд и работна заплата:Максимален осигурителен доход

From Wiki :: FastSolution
Revision as of 12:40, 17 June 2016 by Todor (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Чрез формата се извежда информация за максималните осигурителни доходи използвани в продукта. При нужда данните се актуализират. Потребителите могат да добавят/редактират/изтриват записи, само след получен код за това.

Корекции на стойности ще доведе до промяна в изчисленията на осигуровките на служителите!
Ако не сте сигурни не коригирайте тези данни или се консултирайте с нас предварително!

Екран

Екран - Максимален осигурителен доход


Полета

  • Към дата - избира се / въвежда се дата за която ще се въвежда максимален осигурителен доход
  • Стойност - въвежда се стойността на максималния осигурителен доход

Максимални осигурителни доходи

От дата Минимален осигурителен доход Наличност в продукта
01.01.2002 г. 850.00 лв не
01.01.2003 г. 1000.00 лв не
01.01.2004 г. 1200.00 лв не
01.01.2005 г. 1300.00 лв не
01.01.2006 г. 1400.00 лв не
01.01.2008 г. 2000.00 лв да
01.01.2013 г. 2200.00 лв да
01.01.2014 г. 2400.00 лв да
01.01.2015 г. 2600.00 лв да

Активни действия

Особенности

Корекции на стойности ще доведе до промяна в изчисленията на осигуровките на служителите!
Ако не сте сигурни не коригирайте тези данни или се консултирайте с нас предварително!

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.64.0 и следващите