Труд и работна заплата:Максимален осигурителен доход

From Wiki :: FastSolution
Revision as of 11:31, 17 June 2016 by Todor (Talk | contribs) (Created page with "Чрез формата се извежда информация за максималните осигурителни доходи използвани в продукта....")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Чрез формата се извежда информация за максималните осигурителни доходи използвани в продукта. При нужда данните се актуализират. Потребителите могат да добавят/редактират/изтриват записи, само след получен код за това.

Корекции на стойности ще доведе до промяна в изчисленията на осигуровките на служителите!
Ако не сте сигурни не коригирайте тези данни или се консултирайте с нас предварително!

Екран

Екран - Максимален осигурителен доход


Полета

  • Към дата - избира се / въвежда се дата за която ще се въвежда максимален осигурителен доход
  • Стойност - въвежда се стойността на максималния осигурителен доход

Активни действия

Особенности

Корекции на стойности ще доведе до промяна в изчисленията на осигуровките на служителите!
Ако не сте сигурни не коригирайте тези данни или се консултирайте с нас предварително!

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.64.0 и следващите