Труд и работна заплата:Копиране на служител

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

След избиране от менюто ще се отвори формата за въвеждане на нов служител с диалог за избор на служител от който ще се копират всички данни от секция лични данни в новия след избирането и бутон Копиране. Стажът не се преизчислява автоматично!

Екран

Екран - Копиране на служител


Колони

  • Копиране - маркира се служителя за копиране. Има възможност да се маркира само един служител, като е задължително да има маркиран такъв за да се извърши успешно копирането.
  • Категория - категория на служителя
  • Служител - трите имена на служителя
  • ЕГН / ЛНЧ - егн/лнч на служителя

Особенности

  • Тази форма не е активна за безплатната версия!

Вижте още

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.16.0 и следващите