Difference between revisions of "Труд и работна заплата:Категории"

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search
(Вижте още)
 
Line 43: Line 43:
  
 
[[Category:Труд и работна заплата]]
 
[[Category:Труд и работна заплата]]
[[Category:Труд и работна заплата:Данни за служителите]]
 

Latest revision as of 15:49, 29 December 2015

Чрез тази форма се въвеждат категориите според отделите в предприятието или други разграничителни характеристики. Категориите се използват при въвеждане на служителите, като служител може да е само към една категория. В системата има възможност служителите да бъдат групирани по признака категория. Структурата на категории е дървовидна, като се дава възможност потребителите да избира и съставя структура според нуждите му. Не е задължително да бъдат въведени категории.

Екран

Екран - Категории с примерна структура


Полета

  • Наименование - въвежда се наименованието на категорията. Полето е задължително.
  • Категория - избира се към коя категория принадлежи въвежданата, ако е подкатегория.

Активни действия


Особенности

  • Тази форма не е активна за безплатната версия!
  • При инсталиране на системата не са въведени категории!
  • Изтирване на избраната категория от компонента за избор на категория при въвеждане на подкатегория е чрез backspace.
  • Когато има въведени служители за категория те се визуализират към категорията.

Вижте още

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.0.4.11 и следващите