Труд и работна заплата:Календар

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

Чрез тази форма има възможност за създаване на индивидуалени календари за служител или категория (включваща както категории така и служители), както и да се редактират дните на календара, който е по подразбиране за всички въведени служители.

Екран

Екран - Календар
Екран - Календар, Конфигурация на цветовете на видовете дни


Полета

  • Категория/служител - избира се категория или служител за кой ще се коригират видовете дни за годината на текущата база, ако полето е празно записаните данни са по подрзбиране за всички служители.
  • Конфигурация на цветовете на дните - диалог за конфигуриране на цветовете на видовете дни, които се визуализират в календара.

Активни действия

Особенности

  • При инсталиране на продукта са въведени работните и почивните дни за работната година, които са основни за всички календари съставени в продукта. Този основен каледнар се зарежда когато не е избран служител или категория и може да бъде редактиран от потребителите.
  • След избиране на категория или служител се зареждат записаните данни за дните на избраната категория или служител, ако липсват записани се зареждат данните на първия въведен календар от избраната категория или служител към основния календар.
  • При записване на календар се записват данните само за избраната категория или служител, записаните данни не се отразяват за други записани календари!
  • Промяната от работен на почивен и обратно се реализира с кликване на избрания ден с десния бутон на мишката след което се избира от падащото меню избрания вид ден.
  • Изтирване на избраната категория или служител от компонента за избор на категория при въвеждане на подкатегория е чрез backspace.

Примери

  • Ако се избере категория Администрация.Счетоводен отдел.ТРЗ и ако няма записани данни за категория Администрация, Счетоводен отдел, ТРЗ ще се заредят дните от основния каледар за работната година.
  • Ако се избере категория Администрация.Счетоводен отдел.ТРЗ и има записани данни само за категория Администрация ще се заредят дните записани за нея.
  • Ако се избере категория Администрация.Счетоводен отдел и има записани данни за категория Администрация.Счетоводен отдел.ТРЗ, при запис на Администрация.Счетоводен отдел промените няма да се отразят за категория Администрация.Счетоводен отдел.ТРЗ.

Вижте още

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.15.0 и следващите