Труд и работна заплата:Информация

From Wiki :: FastSolution
Revision as of 15:33, 22 August 2018 by Todor (Talk | contribs) (Освобождаване на служител)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Назначаване на служител

При назначаване на служител фирмата е задължена да подаде Уведомление по чл.62 ал.4 в НАП за регистрирането на договора (мисля че срокът беше до 3 дни след сключване на договора).

Месечни дейности

Подаване на Декларация 1 и 6 в НАП. За всеки служител трябва да се генерира декларация 1, в която се включват осигурителните данни за месец (период)

 • за дните за периода - брой работни дни/в отпуск/в болнични...
 • за дължимите осигуровки - осигурителен доход/проценти за видовете осигуровки

За фирмата се генерира една декларация 6, в която се включват сбора на осигурителните вноски на всички служители осигурени за месеца.

 • Дължими вноски за ДОО
 • Дължими вноски за Учителски пенсионен фонд
 • Дължими вноски за ДЗПО - Универсален пенсионен фонд
 • Дължими вноски за ДЗПО - Професионален пенсионен фонд
 • Дължими вноски за здравно осигуряване
 • Дължими вноски за фонд ГВРС
 • Удържан данък по чл. 42 и чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ
 • Авансов данък по чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ

Осигурителните вноски, които трябва да се изчислят за всеки служител са:

 • ДОО - Данък Обществено Осигуряване
  • Фонд Пенсии
  • Фонд ОМЗ - Общо заболяване и майчинство
  • Фонд Безработица
 • УчПФ - Учителски пенсионен фонд
 • ДЗПО - Допълнително Задължително Пенсионно Осигуряване
  • универсално за което се използва абривиатурата ДЗПО
  • ДЗПО ППФ - Професионален пенсионен фонд
 • ГВРС - Гарантирани вземания на работниците и служителите - отпаднал е някъде 2010
 • ЗО - Здравно осигуряване
 • данък = ДОД - Данък общ доход
 • ТЗПБ - Трудова злополука и професионална болест

Вноските зависят от

 • категория труд
 • вид договор - вид осигурен - в продукта има връзка между двете и са групирани. В продукта има 18 вида договори и 1 вид обезщетение. Видовете осигурен са близо 50 и са дефинирани от НАП.
 • дали служителят е роден преди/след 1960 г.

Осигурителният доход на служителя се определя от месечното му възнаграждение/добавките/отработените дни/минималният осигурителен доход (МОД) за длъжността му и други. Трябва да се платят съответните вноски, като всяка си има параграф (код) и всички осигуровки са групирани в 4 банкови сметки по които се превеждат сумите. За служителите трябва да сегенерира ведомост или фиш за заплата, на които се разписва и хартиеният документ се съхранява.

 • Във ведомостта има информация за всички служители за месец
 • Фишът за заплата е индивидуално за служител за месец

Сумите за осигуровки/заплати се прехвърлят в счетоводството спрямо конкретната фирма

Освобождаване на служител

 • При освобождаването на служител фирмата е задължена да подаде Уведомление по чл.62 ал.4 в НАП за прекратяване на договора (мисля че срокът пак е 3 дни).
 • Издава се служебна бележка за платените осигуровки/данък за календарната година - би трябвало служителя да я предостави на следващия работодател за да не подава данъчна декларация в края на годината
 • Издава се УП2/УП3 - (Удостоверение за осигурителен доход). УП2 е за 8часов работен ден, ако е на различно от 8 се приравнява на 8. УП3 е ако служителя е на различно от 8 часов работен ден. Двете УП2/УП3 отпаднаха да се издават от фирмите от тази година, като се издават от НАП, ако периода е след 2000 и някоя година (май беше 2005).