Труд и работна заплата:Информация

From Wiki :: FastSolution
Revision as of 14:30, 22 August 2018 by Todor (Talk | contribs) (Created page with "== Назначаване на служител == При назначаване на служител фирмата е задължена да подаде Труд и р...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Назначаване на служител

При назначаване на служител фирмата е задължена да подаде Уведомление по чл.62 ал.4 в НАП за регистрирането на договора (мисля че срокът беше до 3 дни след сключване на договора).

Месечни дейности

Подаване на Декларация 1 и 6 в НАП.

Освобождаване на служител

При освобождаването на служител фирмата е задължена да подаде Уведомление по чл.62 ал.4 в НАП за прекратяване на договора (мисля че срокът пак е 3 дни).