Difference between revisions of "Труд и работна заплата:Информация"

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search
(Created page with "== Назначаване на служител == При назначаване на служител фирмата е задължена да подаде Труд и р...")
 
Line 4: Line 4:
 
== Месечни дейности ==
 
== Месечни дейности ==
 
Подаване на [[Труд и работна заплата:Декларация 1 и 6|Декларация 1 и 6]] в НАП.
 
Подаване на [[Труд и работна заплата:Декларация 1 и 6|Декларация 1 и 6]] в НАП.
 
+
За всеки служител трябва да се генерира декларация 1, в която се включват осигурителните данни за месец (период)
 +
* за дните за периода - брой работни дни/в отпуск/в болнични...
 +
* за дължимите осигуровки - осигурителен доход/проценти за видовете осигуровки
 +
За фирмата се генерира една декларация 6, в която се включват сбора на осигурителните вноски на всички служители осигурени за месеца.
 +
* Дължими вноски за ДОО
 +
* Дължими вноски за Учителски пенсионен фонд
 +
* Дължими вноски за ДЗПО - Универсален пенсионен фонд
 +
* Дължими вноски за ДЗПО - Професионален пенсионен фонд
 +
* Дължими вноски за здравно осигуряване
 +
* Дължими вноски за фонд ГВРС
 +
* Удържан данък по чл. 42 и чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ
 +
* Авансов данък по чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ
 +
Осигурителните вноски, които трябва да се изчислят за всеки служител са:
 +
* ДОО - Данък Обществено Осигуряване
 +
** Фонд Пенсии
 +
** Фонд ОМЗ - Общо заболяване и майчинство
 +
** Фонд Безработица
 +
* УчПФ - Учителски пенсионен фонд
 +
* ДЗПО - Допълнително Задължително Пенсионно Осигуряване
 +
** универсално за което се използва абривиатурата ДЗПО
 +
** ДЗПО ППФ - Професионален пенсионен фонд
 +
* ГВРС - Гарантирани вземания на работниците и служителите - отпаднал е някъде 2010
 +
* ЗО - Здравно осигуряване
 +
* данък = ДОД - Данък общ доход
 +
* ТЗПБ - Трудова злополука и професионална болест
 +
Вноските зависят от
 +
* категория труд
 +
* вид договор - вид осигурен - в продукта има връзка между двете и са групирани. В продукта има 18 вида договори и 1 вид обезщетение. Видовете осигурен са близо 50 и са дефинирани от НАП.
 +
* дали служителят е роден преди/след 1960 г.
 +
Осигурителният доход на служителя се определя от месечното му възнаграждение/добавките/отработените дни/минималният осигурителен доход (МОД) за длъжността му и други
 
== Освобождаване на служител ==
 
== Освобождаване на служител ==
 
При освобождаването на служител фирмата е задължена да подаде [[Труд и работна заплата:Уведомление по чл.62 ал.4|Уведомление по чл.62 ал.4]] в НАП за прекратяване на договора (мисля че срокът пак е 3 дни).
 
При освобождаването на служител фирмата е задължена да подаде [[Труд и работна заплата:Уведомление по чл.62 ал.4|Уведомление по чл.62 ал.4]] в НАП за прекратяване на договора (мисля че срокът пак е 3 дни).

Revision as of 15:19, 22 August 2018

Назначаване на служител

При назначаване на служител фирмата е задължена да подаде Уведомление по чл.62 ал.4 в НАП за регистрирането на договора (мисля че срокът беше до 3 дни след сключване на договора).

Месечни дейности

Подаване на Декларация 1 и 6 в НАП. За всеки служител трябва да се генерира декларация 1, в която се включват осигурителните данни за месец (период)

 • за дните за периода - брой работни дни/в отпуск/в болнични...
 • за дължимите осигуровки - осигурителен доход/проценти за видовете осигуровки

За фирмата се генерира една декларация 6, в която се включват сбора на осигурителните вноски на всички служители осигурени за месеца.

 • Дължими вноски за ДОО
 • Дължими вноски за Учителски пенсионен фонд
 • Дължими вноски за ДЗПО - Универсален пенсионен фонд
 • Дължими вноски за ДЗПО - Професионален пенсионен фонд
 • Дължими вноски за здравно осигуряване
 • Дължими вноски за фонд ГВРС
 • Удържан данък по чл. 42 и чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ
 • Авансов данък по чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ

Осигурителните вноски, които трябва да се изчислят за всеки служител са:

 • ДОО - Данък Обществено Осигуряване
  • Фонд Пенсии
  • Фонд ОМЗ - Общо заболяване и майчинство
  • Фонд Безработица
 • УчПФ - Учителски пенсионен фонд
 • ДЗПО - Допълнително Задължително Пенсионно Осигуряване
  • универсално за което се използва абривиатурата ДЗПО
  • ДЗПО ППФ - Професионален пенсионен фонд
 • ГВРС - Гарантирани вземания на работниците и служителите - отпаднал е някъде 2010
 • ЗО - Здравно осигуряване
 • данък = ДОД - Данък общ доход
 • ТЗПБ - Трудова злополука и професионална болест

Вноските зависят от

 • категория труд
 • вид договор - вид осигурен - в продукта има връзка между двете и са групирани. В продукта има 18 вида договори и 1 вид обезщетение. Видовете осигурен са близо 50 и са дефинирани от НАП.
 • дали служителят е роден преди/след 1960 г.

Осигурителният доход на служителя се определя от месечното му възнаграждение/добавките/отработените дни/минималният осигурителен доход (МОД) за длъжността му и други

Освобождаване на служител

При освобождаването на служител фирмата е задължена да подаде Уведомление по чл.62 ал.4 в НАП за прекратяване на договора (мисля че срокът пак е 3 дни).