Труд и работна заплата:Изход на данни

From Wiki :: FastSolution
Revision as of 10:04, 14 October 2011 by Todor (Talk | contribs) (Нова страница: Формата е налична в меню Системни функции. Служи за експортиране и архивиране на данните от т...)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Формата е налична в меню Системни функции. Служи за експортиране и архивиране на данните от текущата фирма.