Труд и работна заплата:Изход на данни

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

Формата е налична от меню Системни функции.

От формата е възможно да се изпрати архив директно на екипа за поддръжка, като е нужно само да се натисне бутон Изпрати до екипа за поддръжка и да се изчака докато данните се извлекат, архивират и изпратят.

За успешното експортиране и архивиране на данните от текущата фирма е нужно изпълнението на следните стъпки:

  • След стартиране се появява екран Изход на данни - стартиране.
Изход на данни - стартиране


  • След натискане на бутон Файл се извежда диалог за избор на файл. В който избираме папка (в публикуваните екрани сме избрали работния плот (Desktop)). Изписваме името на новия файл, който ще се създаде т.е. файл, който не съществува!
Изход на данни - избор на файл (Windows 2003)


Изход на данни - избор на файл (Windows XP)


Изход на данни - избор на файл (Windows 7)


  • Успешно избиране на файл.
Изход на данни - избран файл


  • С натискане на бутон Изпълнение се стартира процеса на извличане на информацията от текущата фирма и архивиране на данните.
Изход на данни - стартиране


  • Успешно приключването на изпълнението.
Изход на данни - успешно приключване


Вижте още

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.86.0 и следващите