Труд и работна заплата:Добавки

From Wiki :: FastSolution
Revision as of 12:22, 21 March 2013 by Todor (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Формата служи за въвеждане на добавки по подразбиране, за категории или служители, които се използват при генерирането на осигуровки.

Екран

Екран - Добавки


Полета

 • Катеогиря/служител - избира се категория или служител за кой ще се коригират видовете дни за годината на текущата база, ако полето е празно записаните данни са по подрзбиране за всички служители.
 • Вид добавка - вид на въвежданата добавка
  • Работа през почивен ден
  • Работа през официален празник
  • Добавка за нощен труд
  • Добавка за извънреден труд
 • % добавка - добавката ще се изчисли като процент от дневната стойност за получаване
 • Стойност - добавката ще се изчисли като стойност добавена към дневната стойността за получаване
 • От дата - дата от която е активна добавката. Полето е активно само при добавка за извънреден труд.
 • До дата - дата до която ще е активна добавката. Полето е активно само при добавка за извънреден труд.

Активни действия

Особенности

 • Изтирване на избраната категория или служител от компонента за избор на категория при въвеждане на подкатегория е чрез backspace.

Вижте още

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.13.0 и следващите