Труд и работна заплата:Добавки

From Wiki :: FastSolution
Revision as of 13:15, 18 January 2011 by Todor (Talk | contribs) (Нова страница: Формата служи за въвеждане на добавки по подразбиране, за категории или работници, които се и…)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Формата служи за въвеждане на добавки по подразбиране, за категории или работници, които се използват при генерирането на осигуровки.

Екран - Добавки

Полета

  • Катеогиря / работник - избира се категория или работник за кой ще се коригират видовете дни за годината на текущата база.
  • Описание - описание на деня
  • Вид - вид на въвежданата добавка:
    • Работа през почивен ден
    • Работа през официален празник
    • Добавка за нощен труд
  • Трансфер в календар - маркира дните в календара по подразбиране спрямо въведените видове дни

Активни действия

Особенности

Само при въведено описание и почивен ден се счита за официален празник

Вижте още

Информацията е актуална за версия 1.0.4.7