Труд и работна заплата:Длъжности

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

Формата служи за преглед на всички възможни длъжности към дата и за манипулация на съществуващите данни. Данните за текущата година са попълнени при инсталиране на продукта или се попълват при нужда чрез актуализация.

Ако не сте сигурни не коригирайте тези данни или се консултирайте с нас предварително!

Екран

Екран - Длъжности


Полета

  • Към дата - избира се / въвежда се дата към която да се изведе информацията за длъжностите
  • Код - код на длъжността. Полето е задължително!
  • Наименование - наименование на длъжността. Полето е задължително!
  • От дата - дата от която длъжността може да се използва в продукта. Полето е задължително!
  • До дата - дата до която длъжността ще се използва в продукта. Възможно е полето да не е попълнено.

Активни действия

Особенности

Ако не сте сигурни не коригирайте тези данни или се консултирайте с нас предварително!

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.13.0 и следващите