Труд и работна заплата:Данни за осигуровки

From Wiki :: FastSolution
Revision as of 21:17, 19 June 2016 by Todor (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Формата служи за преглед на всички възможни осигуровки към дата и за манипулация на съществуващите данни. Данните за текущата година са попълнени при инсталиране на продукта или се попълват при нужда чрез актуализация.

Корекции на стойности ще доведе до промяна в изчисленията на осигуровките на служителите!
Ако не сте сигурни не коригирайте тези данни или се консултирайте с нас предварително!

Екран

Екран - Данни за осигуровки


Полета

 • Към дата - избира се / въвежда се дата към която да се изведе информацията за въведените осигуровки, или дата за която ще се въвеждат данни за осигуровки
 • Вид осигуровка - избира се вид осигуровка от списъка за избор
 • Категория труд - избира се за коя категория труд се отнася въвежданата осигуровка
 • Вид договор - избира се за кой вид договор се отнася въвежданата осигуровка
 • преди/след 1960 - избира се за кои лица ще се отнася въвежданата осигуровка, лицата родени преди 1960г. или след 1960г.
 • Процент
  • служител - въвежда се процент на осигуровката за служителя
  • работодател - въвежда се процент на осигуровката за работодателя
 • Параграф
  • служител - въвежда се параграфа за който ще се отнася сумата на осигуровката за служителя
  • работодател - въвежда се параграфа за който ще се отнася сумата на осигуровката за работодателя
 • Допълнителни данни - въвежда се пояснителен текст

Активни действия

Особенности

Корекции на стойности ще доведе до промяна в изчисленията на осигуровките на служителите!
Ако не сте сигурни не коригирайте тези данни или се консултирайте с нас предварително!

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.106.0 и следващите