Труд и работна заплата:Видове осигурен

From Wiki :: FastSolution
Revision as of 11:03, 17 June 2016 by Todor (Talk | contribs) (Created page with "Чрез формата се извежда информация за видовете осигурен и тяхната активност. Данните са систем...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Чрез формата се извежда информация за видовете осигурен и тяхната активност. Данните са системни и се актуализират само чрез актуализиране на продукта при нужда. Потребителите не могат да добавят/редактират/изтриват записи.

Екран

Екран - Видове осигурен


Колони

  • Код - код на вида осигурен
  • Наименование - наименование на вида осигурен
  • Активен - дали вида осигурен е активен. Когато е неактивен не може да се избира при въвеждане на документ на служител.

Активни действия

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.105.0 и следващите