Работа с програмите

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

Възможни причини за извеждането на съобщения, грешки, въпроси

 • Програмата не може да бъде стартирана, защото не е стартиран сървъра!
  • ако използувате продукт с лиценз за един компютър, трябва да стартирате сървъра, след което да стартирате програмата
  • ако използувате продукт с лиценз за мрежова версия на програмата (повече от един компютър), не може да се осъществи връзка с компютъра на който е стартиран сървъра. Причините може да са следните:
   • компютърът на който е инсталиран сървъра е недостъпен чрез TCP протокола
   • на компютърът на който е инсталиран сървъра е променен IP адреса
   • на компютърът на който е инсталиран сървъра не е стартиран сървъра
 • Желаете ли да бъде претърсена локалната ви мрежата за стартиран сървър? - генерира се ако не е намерен сървър към който да се осъществи връзка. При потвърждение програмата изчаква 10секунди за съобщение от сървър стартиран в локалната мрежа (който е със стартиран анонсиращ сървър). Ако се открие сървър и той не е от конфигурираните за програмата, се извежда диалог за въвеждане на наименование, за по лесно бъдещо използване. Не използвайте тази възможност ако нямате лиценз за мрежова версия на програмата или нямате активна локална мрежа тъй като може да доведе генерирането на грешки.

Вижте също