Официални дни

From Wiki :: FastSolution
Revision as of 12:41, 18 January 2011 by Todor (Talk | contribs) (Нова страница: Формата служи за въвеждане на официалните дни за работната година. Дните са попълнени при инс…)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Формата служи за въвеждане на официалните дни за работната година. Дните са попълнени при инсталиране на продукта или се попълват при нужда чрез актуализация.

Екран - Официални дни

Полета

  • Ден - въвеждане за официален ден
  • Описание - описание на деня
  • Вид - вид на въведения ден: работен / почивен ден
  • Трансфер в календар - маркира дните в календара по подразбиране спрямо въведените видове дни

Активни действия

Особенности

Само при въведено описание и почивен ден се счита за официален празник

Вижте още

Информацията е актуална за версия 1.0.4.7