Официални дни

From Wiki :: FastSolution
Revision as of 15:26, 11 December 2015 by Todor (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Формата служи за въвеждане на официалните дни за работната година. Дните са попълнени при инсталиране на продукта или се попълват при нужда чрез актуализация.

Екран

Екран - Официални дни


Полета

  • Ден - въвеждане за официален ден
  • Описание - описание на деня
  • Вид - вид на въведения ден: работен / почивен ден
  • Трансфер в календар - маркира дните в календара по подразбиране спрямо въведените видове дни

Активни действия

Особенности

Само при въведено описание и почивен ден се счита за официален празник

Вижте още

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.0.4.7 и следващите