Общини

From Wiki :: FastSolution
Revision as of 11:53, 21 March 2013 by Todor (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Чрез тази форма се попълват общините които може да се използват в продукта.

Екран

Екран - Области


Полета

  • Област - избира се област в която се намира въвежданата община.
  • Наименование - въвежда се наименованието на общината.

Активни действия

Особенности

При първоначално инсталиране на продукта са налични всички общини в Република България

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.0.4.7 и следващите