Общини

From Wiki :: FastSolution
Revision as of 17:16, 17 January 2011 by Todor (Talk | contribs) (Нова страница: Чрез тази форма се попълват общините които може да се използват в продукта. [[File:Municipality.png|right|fra…)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Чрез тази форма се попълват общините които може да се използват в продукта.

Екран - Области

Полета

  • Област - избира се област в която се намира въвежданата община.
  • Наименование - въвежда се наименованието на общината.

Активни действия

Особенности

При първоначално инсталиране на продукта са налични всички общини в Република България

Вижте също

Тази информация е актуална за версия 1.0.4.7