Области

From Wiki :: FastSolution
Revision as of 11:52, 21 March 2013 by Todor (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Чрез тази форма се попълват областите които може да се използват в продукта.

Екран

Екран - Области


Полета

  • Наименование - въвежда се наименованието на областта.

Активни действия

Особенности

При първоначално инсталиране на продукта са налични всички области на Република България

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.0.4.7 и следващите