Области

From Wiki :: FastSolution
Revision as of 13:41, 19 January 2011 by Todor (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Чрез тази форма се попълват областите които може да се използват в продукта.

Екран

Екран - Области


Полета

  • Наименование - въвежда се наименованието на областта.

Активни действия

Особенности

При първоначално инсталиране на продукта са налични всички области на Република България

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.0.4.7 и следващите