Difference between revisions of "Начална страница"

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search
Line 102: Line 102:
 
*** [[Труд и работна заплата:Печат на декларация банкова сметка|Печат на декларация банкова сметка]]
 
*** [[Труд и работна заплата:Печат на декларация банкова сметка|Печат на декларация банкова сметка]]
 
** Системни функции
 
** Системни функции
*** [[Труд и работна заплата:Данни за потребителя|Данни за потребителя]]
+
*** [[Труд и работна заплата:Данни на потребителя|Данни на потребителя]]
 
*** [[Труд и работна заплата:Актуализиране на икономическите дейности|Актуализиране на икономическите дейности]]
 
*** [[Труд и работна заплата:Актуализиране на икономическите дейности|Актуализиране на икономическите дейности]]
 
*** [[Труд и работна заплата:Масова смяна на осигуряване на фонд Пенсии и ДЗПО|Масова смяна на осигуряване на фонд Пенсии и ДЗПО]]
 
*** [[Труд и работна заплата:Масова смяна на осигуряване на фонд Пенсии и ДЗПО|Масова смяна на осигуряване на фонд Пенсии и ДЗПО]]

Revision as of 16:52, 9 February 2017