Difference between revisions of "Начална страница"

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search
Line 27: Line 27:
 
*** [[Труд и работна заплата:Клонове на банки|Клонове но банки]]
 
*** [[Труд и работна заплата:Клонове на банки|Клонове но банки]]
 
*** [[Труд и работна заплата:Типове сметки на ТД на НАП|Типове сметки на ТД на НАП]]
 
*** [[Труд и работна заплата:Типове сметки на ТД на НАП|Типове сметки на ТД на НАП]]
 +
*** [[Труд и работна заплата:Банкови сметки на ТД на НАП|Банкови сметки на ТД на НАП]]
 
*** [[Труд и работна заплата:Икономически дейности|Икономически дейности]]
 
*** [[Труд и работна заплата:Икономически дейности|Икономически дейности]]
 
*** [[Труд и работна заплата:Длъжности|Длъжности]]
 
*** [[Труд и работна заплата:Длъжности|Длъжности]]
Line 62: Line 63:
 
*** [[Труд и работна заплата:Декларация 1 и 6|Декларация 1 и 6]]
 
*** [[Труд и работна заплата:Декларация 1 и 6|Декларация 1 и 6]]
 
*** [[Труд и работна заплата:Декларация 6|Декларация 6]]
 
*** [[Труд и работна заплата:Декларация 6|Декларация 6]]
 +
*** [[Труд и работна заплата:Редактор на декларация 6|Редактор на декларация 6]]
 
*** [[Труд и работна заплата:Уведомление по чл.62 ал.4|Уведомление по чл.62 ал.4]]
 
*** [[Труд и работна заплата:Уведомление по чл.62 ал.4|Уведомление по чл.62 ал.4]]
 
*** [[Труд и работна заплата:Сметка за изплатени суми по чл.45 ал.4|Сметка за изплатени суми по чл.45 ал.4]]
 
*** [[Труд и работна заплата:Сметка за изплатени суми по чл.45 ал.4|Сметка за изплатени суми по чл.45 ал.4]]
Line 103: Line 105:
 
*** [[Труд и работна заплата:Актуализиране на икономическите дейности|Актуализиране на икономическите дейности]]
 
*** [[Труд и работна заплата:Актуализиране на икономическите дейности|Актуализиране на икономическите дейности]]
 
*** [[Труд и работна заплата:Масова смяна на осигуряване на фонд Пенсии и ДЗПО|Масова смяна на осигуряване на фонд Пенсии и ДЗПО]]
 
*** [[Труд и работна заплата:Масова смяна на осигуряване на фонд Пенсии и ДЗПО|Масова смяна на осигуряване на фонд Пенсии и ДЗПО]]
 +
*** [[Труд и работна заплата:Актуализиране на кодовете на ЕКАТТЕ на служителите|Актуализиране на кодовете на ЕКАТТЕ на служителите]]
 
*** [[Труд и работна заплата:Годишно приключване|Годишно приключване]]
 
*** [[Труд и работна заплата:Годишно приключване|Годишно приключване]]
 
*** [[Труд и работна заплата:Изход на данни|Изход на данни]]
 
*** [[Труд и работна заплата:Изход на данни|Изход на данни]]

Revision as of 16:49, 9 February 2017