Настройки на кирилица на Windows

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

Windows 7

  • От Start бутона изберете Control Panel
Настройки на китилица на Windows 7 - стъпка 1  • За да станат видими всички възможни опции в Control Panel изберете от View by: Small icons. След което изберете Region and Language
Настройки на китилица на Windows 7 - стъпка 2  • В секция Formats за Format изберете от списъка Bulgarian (Bulgaria).
Настройки на китилица на Windows 7 - стъпка 3  • В секция Administrative изберете бутона Change system locate....
Настройки на китилица на Windows 7 - стъпка 4  • От списъка изберете Bulgarian (Bulgaria) и потвърдете с OK.
Настройки на китилица на Windows 7 - стъпка 5  • Потвърдете рестартирането на компютъра чрез Restart now.
Настройки на китилица на Windows 7 - стъпка 6  • ВАЖНО: ако гореописаните настройки са такива и кирилицата в продукта не се визуализира коректно първо трябва да смените описаните настройки с English (United States) и да рестартирате. След рестартирането сменете настройките на Bulgarian(Bulgaria) и рестартирайте. Този проблем се появява, защото при инсталиране на Windows са направени настройките въпреки което не се визуализират коректно и трябва да се върне към оргиналните на английски език, след което да се сменят.