Difference between revisions of "Митнически склад"

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search
(Created page with "** Номенклатури *** Мерки *** Артикули *** Ми...")
 
Line 1: Line 1:
** Номенклатури
+
* Номенклатури
*** [[Митнически склад:Мерки|Мерки]]
+
** [[Митнически склад:Мерки|Мерки]]
*** [[Митнически склад:Артикули|Артикули]]
+
** [[Митнически склад:Артикули|Артикули]]
*** [[Митнически склад:Превозни средства|Превозни средства]]
+
** [[Митнически склад:Превозни средства|Превозни средства]]
*** [[Митнически склад:Контрагенти|Контрагенти]]
+
** [[Митнически склад:Контрагенти|Контрагенти]]
*** [[Митнически склад:Складове|Складове]]
+
** [[Митнически склад:Складове|Складове]]
*** [[Митнически склад:Водачи|Водачи]]
+
** [[Митнически склад:Водачи|Водачи]]
*** [[Митнически склад:Контейнери|Контейнери]]
+
** [[Митнически склад:Контейнери|Контейнери]]
*** [[Митнически склад:Кораби|Кораби]]
+
** [[Митнически склад:Кораби|Кораби]]
*** [[Митнически склад:Място на доставка|Място на доставка]]
+
** [[Митнически склад:Място на доставка|Място на сделката]]
*** [[Митнически склад:Митнически режим|Митнически режим]]
+
** -
*** [[Митнически склад:Митническа декларация|Митническа декларация]]
+
** [[Митнически склад:Митнически режим|Митнически режим]]
*** [[Митнически склад:Произход|Произход]]
+
** [[Митнически склад:Митническа декларация|Митническа декларация]]
*** [[Митнически склад:Митнически курс|Митнически курс]]
+
** [[Митнически склад:Произход|Произход]]
*** [[Митнически склад:Валути|Валути]]
+
** [[Митнически склад:Митнически курс|Митнически курс]]
*** [[Митнически склад:Банкова гаранция|Банкова гаранция]]
+
** [[Митнически склад:Валути|Валути]]
*** [[Митнически склад:Разрешение за облекчена декларация|Разрешение за облекчена декларация]]
+
** [[Митнически склад:Банкова гаранция|Банкова гаранция]]
*** [[Митнически склад:Място на товарене|Място на товарене]]
+
** [[Митнически склад:Разрешение за облекчена декларация|Разрешение за облекчена декларация]]
*** [[Митнически склад:Ревизии на форми|Ревизии на форми]]
+
** [[Митнически склад:Място на товарене|Място на товарене]]
*** [[Митнически склад:Адрес на стока|Адрес на стока]]
+
** [[Митнически склад:Адрес на стока|Адрес на стока]]
*** [[Митнически склад:Стелажи|Стелажи]]
+
** [[Митнически склад:Стелажи|Стелажи]]
*** [[Митнически склад:Клетки|Клетки]]
+
** [[Митнически склад:Клетки|Клетки]]
** Документи - Варна
+
** [[Митнически склад:Стоки в клетки|Стоки в клетки]]
*** [[Митнически склад:Доставка|Доставка]]
+
** [[Митнически склад:Стоки по стелажи|Стоки по стелажи]]
*** [[Митнически склад:Опис на доставки|Опис на доставки]]
+
* Документи общностен модул (Документи - Варна)
*** [[Митнически склад:Експедиция|Експедиция]]
+
** [[Митнически склад:Доставка|Доставка]]
*** [[Митнически склад:Опис на експедиции|Опис на експедиции]]
+
** [[Митнически склад:Опис на доставки|Опис на доставки]]
** Справки - Варна
+
** [[Митнически склад:Експедиция|Експедиция]]
*** [[Митнически склад:Обобщена справка за експедирани количества по вложители и получатели|Обобщена справка за експедирани количества по вложители и получатели]]
+
** [[Митнически склад:Опис на експедиции|Опис на експедиции]]
*** [[Митнически склад:Обобщена справка за движение по наличности|Обобщена справка за движение по наличности]]
+
* Справки общностен модул (Справки - Варна)
*** [[Митнически склад:Подробна справка за доставени количества до получател|Подробна справка за доставени количества до получател]]
+
** [[Митнически склад:Обобщена справка за експедирани количества по вложители и получатели|Обобщена справка за експедирани количества по вложители и получатели]]
*** [[Митнически склад:Справка за извършени доставки/експедиции от трнаспортни средства на външни фирми|Справка за извършени доставки/експедиции от трнаспортни средства на външни фирми]]
+
** [[Митнически склад:Обобщена справка за движение по наличности|Обобщена справка за движение по наличности]]
*** [[Митнически склад:Справка за извършени доставки/експедиции със собствени транспортни средства|Справка за извършени доставки/експедиции със собствени транспортни средства]]
+
** [[Митнически склад:Подробна справка за доставени количества до получател|Подробна справка за доставени количества до получател]]
*** [[Митнически склад:Справка за извършени курсове|Справка за извършени курсове]]
+
** [[Митнически склад:Справка за извършени доставки/експедиции от трнаспортни средства на външни фирми|Справка за извършени доставки/експедиции от трнаспортни средства на външни фирми]]
*** [[Митнически склад:Подробна справка за движение на наличностите|Подробна справка за движение на наличностите]]
+
** [[Митнически склад:Справка за извършени доставки/експедиции със собствени транспортни средства|Справка за извършени доставки/експедиции със собствени транспортни средства]]
*** [[Митнически склад:Справка за наличности по доставки от кораб|Справка за наличности по доставки от кораб]]
+
** [[Митнически склад:Справка за извършени курсове|Справка за извършени курсове]]
*** [[Митнически склад:Справка за получени и експедирани количества по кораби|Справка за получени и експедирани количества по кораби]]
+
** [[Митнически склад:Подробна справка за движение на наличностите|Подробна справка за движение на наличностите]]
*** Справка 10
+
** [[Митнически склад:Справка за наличности по доставки от кораб|Справка за наличности по доставки от кораб]]
**** [[Митнически склад:Справка за наличностите|Справка за наличностите]]
+
** [[Митнически склад:Справка за получени и експедирани количества по кораби|Справка за получени и експедирани количества по кораби]]
**** [[Митнически склад:Справка наличности|Справка наличности]]
+
** Наличности по кораби (Справка 10)
*** Справка 11  
+
*** [[Митнически склад:Справка за наличностите|Справка за наличностите]]
**** [[Митнически склад:Обобщена справка за движение на несплавен алуминий - общностен статут|Обобщена справка за движение на несплавен алуминий - общностен статут]]
+
*** [[Митнически склад:Справка наличности|Справка наличности]]
**** [[Митнически склад:Обобщена справка за движение на стоки с общностен статут|Обобщена справка за движение на несплавен алуминий - общностен статут]]
+
** Справка общностни доставки (Справка 11)
** Документи - Шумен
+
*** [[Митнически склад:Обобщена справка за движение на несплавен алуминий - общностен статут|Обобщена справка за движение на несплавен алуминий - общностен статут]]
*** [[Митнически склад:Получаване на стоки|Получаване на стоки]] - 1 артикул
+
*** [[Митнически склад:Обобщена справка за движение на стоки с общностен статут|Обобщена справка за движение на несплавен алуминий - общностен статут]]
*** [[Митнически склад:Получаване на стоки|Получаване на стоки]] - много артикули (складова разписка)
+
* Документи митнически модул (Документи - Шумен)
*** [[Митнически склад:Опис на получаване на стоки|Опис на получаване на стоки]]
+
** [[Митнически склад:Получаване на стоки|Получаване на стоки]] - 1 артикул
 +
** [[Митнически склад:Получаване на стоки|Получаване на стоки]] - много артикули (складова разписка)
 +
** [[Митнически склад:Опис на получаване на стоки|Опис на получаване на стоки]]
 +
** Складова разписка за предадени стоки
 
*** [[Митнически склад:Складова разписка|Складова разписка]] - 1 артикул
 
*** [[Митнически склад:Складова разписка|Складова разписка]] - 1 артикул
 
*** [[Митнически склад:Складова разписка|Складова разписка]] - много артикули (нареждане за експедиция)
 
*** [[Митнически склад:Складова разписка|Складова разписка]] - много артикули (нареждане за експедиция)
*** [[Митнически склад:Опис на складови разписки]]
+
** [[Митнически склад:Опис на складови разписки]]
** Справки - Шумен
+
** Хронология
 
*** [[Митнически склад:Хронология на остатъците от гаранциите|Хронология на остатъците от гаранциите]]
 
*** [[Митнически склад:Хронология на остатъците от гаранциите|Хронология на остатъците от гаранциите]]
*** Справка 58
+
** Складова разписка за предадени общностни стоки
**** [[Митнически склад:Справка за наличностите в митнически склад тип A №A/BG002000/00007|Справка за наличностите в митнически склад тип A №A/BG002000/00007]]
+
* Справки митнически модул (Справки - Шумен)
**** [[Митнически склад:Справка за наличностите на задбалансово отчетените стоки в митнически склад тип A №A/BG002000/00007|Справка за наличностите на задбалансово отчетените стоки в митнически склад тип A №A/BG002000/00007]]
+
** Справка за наличностите (Справка 58)
*** Справка 58_1
+
*** [[Митнически склад:Справка за наличностите в митнически склад тип A №A/BG002000/00007|Справка за наличностите в митнически склад тип A №A/BG002000/00007]]
**** [[Митнически склад:Справка за наличностите в митнически склад тип A №A/BG002000/00007|Справка за наличностите в митнически склад тип A №A/BG002000/00007]]
+
*** [[Митнически склад:Справка за наличностите на задбалансово отчетените стоки в митнически склад тип A №A/BG002000/00007|Справка за наличностите на задбалансово отчетените стоки в митнически склад тип A №A/BG002000/00007]]
 +
** Дневник (Справка 57)
 +
*** [[Митнически склад:Дневник за движението на стоките в митнически склад тип A №A/BG002000/00007|Дневник за движението на стоките в митнически склад тип A №A/BG002000/00007]]
 +
** липсва в Бон Марин - Справка 57_1
 +
*** [[Митнически склад:Дневник за движението на стоките в митнически склад тип A №A/BG002000/00007|Дневник за движението на стоките в митнически склад тип A №A/BG002000/00007]]
 +
** Справка за наличностите по Обл декларация (Справка 58_1)
 +
*** [[Митнически склад:Справка за наличностите в митнически склад тип A №A/BG002000/00007|Справка за наличностите в митнически склад тип A №A/BG002000/00007]]
 +
** [[Митнически склад:Справка за свободните средства по банкова гаранция|Справка за свободните средства по банкова гаранция]]
 +
** [[Митнически склад:Регистър на облекчените декларации при складиране|Регистър на облекчените декларации при складиране]]
 +
** [[Митнически склад:Справка движение алуминий|Справка движение алуминий]]  
 +
** липсва в Бон Марин - Справка 56_1
 +
*** [[Митнически склад:Справка движение алуминий|Справка движение алуминий]]
 +
** [[Митнически склад:Опис по автомобили|Опис по автомобили]]
 +
** [[Митнически склад:Наличност по артикули|Наличност по артикули]]
 +
** Наличност в митнически склад общностен
 
*** [[Митнически склад:Справка за наличностите в митнически склад тип A №A/BG002000/00007 - Общностни доставки|Справка за наличностите в митнически склад тип A №A/BG002000/00007 - Общностни доставки]]
 
*** [[Митнически склад:Справка за наличностите в митнически склад тип A №A/BG002000/00007 - Общностни доставки|Справка за наличностите в митнически склад тип A №A/BG002000/00007 - Общностни доставки]]
*** Справка 57  
+
** [[Митнически склад:Списък към кл.40|Списък към кл.40]]
**** [[Митнически склад:Дневник за движението на стоките в митнически склад тип A №A/BG002000/00007|Дневник за движението на стоките в митнически склад тип A №A/BG002000/00007]]
+
** [[Митнически склад:Справка за приключване на режим|Справка за приключване на режим]]
*** Справка 57_1
+
Системни функции
**** [[Митнически склад:Дневник за движението на стоките в митнически склад тип A №A/BG002000/00007|Дневник за движението на стоките в митнически склад тип A №A/BG002000/00007]]
+
** [[Митнически склад:Ревизии на форми|Ревизии на форми]]
*** [[Митнически склад:Справка за свободните средства по банкова гаранция|Справка за свободните средства по банкова гаранция]]
+
** [[Митнически склад:Годишно приключване|Годишно приключване]]
*** [[Митнически склад:Регистър на облекчените декларации при складиране|Регистър на облекчените декларации при складиране]]
+
** [[Митнически склад:Трансфер за MACS MicroAccount|Трансфер за MACS MicroAccount]]
*** [[Митнически склад:Справка движение алуминий|Справка движение алуминий]]  
+
** [[Митнически склад:Изход на данни|Изход на данни]]
*** Справка 56_1
+
** [[Митнически склад:Вход на данни|Вход на данни]]
***** [[Митнически склад:Справка движение алуминий|Справка движение алуминий]]
+
** [[Митнически склад:Преводи|Преводи]]
***** [[Митнически склад:Справка за приключване на режим|Справка за приключване на режим]]
+
** [[Митнически склад:Изменения на продукта|Изменения на продукта]]
**** [[Митнически склад:Списък към кл.40|Списък към кл.40]]
+
**** [[Митнически склад:Опис по автомобили|Опис по автомобили]]
+
**** [[Митнически склад:Наличност по артикули|Наличност по артикули]]
+
** Системни функции
+
*** [[Митнически склад:Стоки в клетки|Стоки в клетки]]
+
*** [[Митнически склад:Стоки по стелажи|Стоки по стелажи]]
+
*** [[Митнически склад:Годишно приключване|Годишно приключване]]
+
*** [[Митнически склад:Трансфер за MACS MicroAccount|Трансфер за MACS MicroAccount]]
+
*** [[Митнически склад:Изход на данни|Изход на данни]]
+
*** [[Митнически склад:Вход на данни|Вход на данни]]
+
*** [[Митнически склад:Преводи|Преводи]]
+
*** [[Митнически склад:Изменения на продукта|Изменения на продукта]]
+

Revision as of 10:59, 23 May 2018

Системни функции